Sẽ sớm có cơ chế niêm yết và đăng ký giao dịch đối với doanh nghiệp FDI

Minh Khôi

Bộ Tài chính cho biết, sẽ sớm trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế niêm yết và đăng ký giao dịch đối với doanh nghiệp FDI.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, có một số doanh nghiệp FDI đã chuyển đổi thành công ty cổ phần nhưng chưa có quy định pháp lý cụ thể về việc niêm yết/đăng ký giao dịch.

Cuối tháng 5/2019, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - UBCKNN) đã họp xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Công an. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính (UBCKNN) sẽ sớm trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế niêm yết/đăng ký giao dịch đối với doanh nghiệp FDI.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ có cơ chế phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện giám sát sau khi các doanh nghiệp FDI lên sàn.

Theo nhận định của các chuyên gia, việc khuyến khích và có cơ chế để các doanh nghiệp FDI lên sàn sẽ có nhiều lợi ích trong việc công khai, minh bạch hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp FDI, đồng thời là cơ hội để gia tăng quy mô thị trường, thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn ngoại đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam.