Sẽ triển khai hàng loạt hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng


Bộ Khoa học và Công nghệ vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030. Dự kiến, Chương trình sẽ được Chính phủ xem xét, phê duyệt trong năm nay.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Chương trình năng suất chất lượng giai đoạn đến năm 2030 đặt ra mục tiêu tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa và khả năng cạnh tranh trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, kết hợp với ứng dụng tiến bộ khoa học, đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm.

Đồng thời, Chương trình thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững, đảm bảo các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe, môi trường, tiết kiệm năng lượng, an toàn thông tin, trách nhiệm xã hội; Thúc đẩy phong trào nâng cao năng suất quốc gia và phong trào đổi mới sáng tạo… Hiện Chương trình đang được Chính phủ xem xét, phê duyệt trong năm nay.

Theo ông Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn đến năm 2030 sẽ áp dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo đó, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về năng suất, chất lượng phục vụ cải tiến và đổi mới mô hình quản lý sản xuất, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời, được tiếp cận các Chương trình đào tạo hàng năm của Tổ chức Năng suất Châu Á về Chuyển đổi thông minh: Internet vạn vật, phân tích dữ liệu lớn, chuyển đổi số, blockchain, sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, du lịch thông minh... và các khóa đào tạo khác của các tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế, khu vực, quốc gia.

Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn đến năm 2030 sẽ áp dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Ban điều hành Chương trình 712, Chương trình năng suất chất lượng giai đoạn đến năm 2030 sẽ tập trung hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng gắn với nền tảng sẵn sàng cho sản xuất thông minh: Hệ thống quản lý chất lượng (TCVN/ISO 9001); Hệ thống quản lý môi trường (TCVN/ISO 14001); Hệ thống quản lý Năng lượng TCVN/ISO 50001; Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo TCVN/ISO 27001; hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội (TCVN/ISO 26000); Hệ thống quản lý rủi ro (TCVN/ISO 31000); Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (TCVN/ISO 45001); Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh (ISO 22301); Hệ thống truy xuất nguồn gốc… ; các hệ thống quản lý chuyên ngành: Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành công nghiệp dầu khí (ISO 29001), sản xuất ôtô và công nghiệp phụ trợ (TCVN/ISO/TS 16949), viễn thông (TL 9000), thiết bị y tế (TCVN/ISO 13485); Hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm (TCVN/ISO/IEC 17025); Hệ thống QLCL phòng thử nghiệm y tế theo ISO/IEC 15189. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (TCVN/ISO 22000), HACCP, GMP…; các hệ thống quản lý mới và hệ thống tích hợp phù hợp với đặc thù doanh nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng: Thực hành 5S, cải tiến Kaizen, loại trừ 7 lãng phí; 7 công cụ kiểm soát chất lượng; Quản lý tinh gọn (Lean); Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM); Chỉ số đánh giá hoạt động chính (KPI); Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA); Quản lý chất lượng toàn diện (TQM); Giải thưởng chất lượng quốc gia; Mô hình nhóm huấn luyện (TWI); các công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp khác...