Hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng trở thành nhu cầu cần thiết của doanh nghiệp


Định hướng của hoạt động phát triển năng suất, chất lượng trong giai đoạn 2016-2020 đều tập trung vào đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trong đó chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ưu tiên phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trước bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay đã và đang tạo nên sự cạnh tranh mạnh mẽ, khốc liệt hơn bao giờ hết. Để phát triển nhanh và bền vững, các doanh nghiệp phải áp dụng các công cụ cải tiến, các hệ thống quản lý và đầu tư đổi mới khoa học công nghệ là công cụ chiến lược.

Theo đó, các doanh nghiệp cần xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý theo ISO nhiều hơn nhằm giúp hoạt động của doanh nghiệp được điều hành một cách khoa học và hiệu quả. Không những vậy, việc doanh nghiệp đạt được các loại chứng chỉ hệ thống quản lý theo ISO cũng được khách hàng đưa vào tiêu chí để lựa chọn sản phẩm hay đối tác. Tùy theo từng loại ngành nghề và yêu cầu của khách hàng mà doanh nghiệp có thể áp dụng nhiều loại hệ thống quản lý khác nhau.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức triển khai nhiều hoạt động nhằm hoàn thành mục tiêu tăng năng suất lao động 5,5%/năm trong giai đoạn 2016–2020.

Nhằm hoàn thành mục tiêu này, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng là nhu cầu cần thiết đối với các doanh nghiệp, bên cạnh đó, cải tiến năng suất chất lượng cho các tổ chức, doanh nghiệp thông qua phổ biến áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, công cụ, mô hình nâng cao năng suất chất lượng như 5S, Kaizen, Lean, TPM, 6 Sigma, KPIs...

Đồng thời, các chiến lược cụ thể nhằm phát triển năng suất chất lượng trong 5 năm qua đều tập trung vào nghiên cứu xây dựng hệ thống dữ liệu đối sánh về năng suất, hỗ trợ các dự án nâng cao năng suất các ngành, các lĩnh vực cụ thể, giúp Việt Nam đạt được mục tiêu nâng cao năng suất nội ngành đóng góp cải thiện năng suất chung của toàn nền kinh tế.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 đã luôn cố gắng và nỗ lực cung cấp dịch vụ kỹ thuật liên quan tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phục vụ yêu cầu của quản lý Nhà nước cung cấp dịch vụ hướng dẫn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý (OHSAS, ISO, VietGAP, GlobalGAP), các công cụ năng suất chất lượng (5S, Kaizen, LEAN, TPM, 6 Sigma, KPIs…) đáp ứng các yêu cầu nâng cao năng suất chất lượng của tổ chức, doanh nghiệp phù hợp định hướng phát triển của đất nước, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.