Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 10 (từ ngày 01/10 đến ngày 15/10/2013)

Theo customs.gov.vn

Số liệu thống kê Hải quan mới nhất ghi nhận tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10 (từ ngày 01/10 đến 15/10) đạt 11,61 tỷ USD, giảm 5,1% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 9/2013.
 
Với kết quả đạt được trong 15 ngày đầu tháng 10 năm 2013, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2013 đã đạt 204,17 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, xuất khẩu đạt 101,93 tỷ USD, tăng 15,7% và nhập khẩu đạt 102,24 tỷ USD, tăng 15%  so với cùng kỳ năm 2012.
 
Với kết quả trên thì cán cân thương mại hàng hóa (xuất khẩu - nhập khẩu) của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2013 thâm hụt 113 triệu USD, kéo theo cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2013 thâm hụt 310 triệu USD.
 
Về xuất khẩu:
 
Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 10 năm 2013 đạt 5,75 tỷ USD, giảm 8% so với nửa cuối tháng 9 năm 2013.
 
Trong nửa đầu tháng 10/2013, kim ngạch xuất khẩu cả nước giảm 502 triệu USD về số tuyệt đối so với kỳ 2 tháng 9. Trong đó, giảm mạnh ở các nhóm hàng sau: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 200 triệu USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện giảm 47 triệu USD; cao su giảm 36 triệu USD; sắt thép các loại giảm 36 triệu USD, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 34 triệu USD...
 
Bên cạnh đó, xuất khẩu nhóm hàng dầu thô của nước ta lại tăng mạnh trong nửa đầu tháng 10 với trị giá đạt 315 triệu USD, tăng mạnh 73,8% so với kỳ 2 tháng 9.
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 10 (từ ngày 01/10 đến ngày 15/10/2013) - Ảnh 1
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 3,69 tỷ USD,
giảm 10,4% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 9/2013, qua đó đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của khối FDI từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2013 lên 62,37 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 61,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.
 
Về nhập khẩu:
 
Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2013 đạt 5,86 tỷ USD, giảm 2% so với nửa cuối tháng 9/2013.
 
Tổng kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 10/2013 giảm 121 triệu USD so với nửa cuối tháng 9/2013 về số tuyệt đối. Trong đó, nhập khẩu giảm mạnh nhất ở các nhóm hàng sau: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 210 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 191 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 57 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 35 triệu USD... Cũng trong kỳ 1 tháng 10/2013, nhập khẩu một số nhóm hàng lại tăng so với kỳ 2 tháng 9, cụ thể: Xăng dầu các loại tăng 104 triệu USD; dầu thô tăng 80 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 49 triệu USD...
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 10 (từ ngày 01/10 đến ngày 15/10/2013) - Ảnh 2
Nguồn: Tổng cục Hải Quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt gần 3,3 tỷ USD, giảm 8,7% so với nửa cuối tháng 9 năm 2013
,
qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2013 lên 58,12 tỷ USD, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 56,8% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.