Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/9/2013 đến ngày 30/9/2013

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9 năm 2013 (từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2013) đạt gần 12,23 tỷ USD, tăng mạnh 19,2% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 9 năm 2013.

Như vậy, với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 9 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 9 năm 2013 lên 22,46 tỷ USD, giảm nhẹ 3,4% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 11,18 tỷ USD, giảm 6,2% và nhập khẩu đạt 11,27 tỷ USD, giảm nhẹ 0,4% so với kết quả thực hiện trong tháng 8/2013.

Trong kỳ 2 tháng 9/2013, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư 268 triệu USD, qua đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước trong 9 tháng tính từ đầu năm 2013 thặng dư 13 triệu USD.

Về xuất khẩu:

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa cuối của tháng 9/2013 đạt gần 6,25 tỷ USD, tăng mạnh 26,4% (tương ứng tăng 1,31 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện của nửa đầu của tháng 9/2013.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nửa cuối tháng 9/2013 tăng cao so với nửa đầu tháng 9 chủ yếu do tăng xuất khẩu các nhóm hàng sau: điện thoại các loại & linh kiện tăng 559 triệu USD; hàng thủy sản tăng 88,9 triệu USD; hàng dệt may tăng 81,7 triệu USD; gỗ & sản phẩm gỗ tăng 60,1 triệu USD; giày dép các loại tăng 68,4 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 62,2 triệu USD; máy ảnh máy quay phim & linh kiện tăng 53,2 triệu USD; máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng tăng 46,8 triệu USD;... Tuy nhiên, trong kỳ 2 tháng 9/2013 dầu thô và xăng dầu các loại là hai nhóm hàng lại có mức suy giảm so với kỳ trước, mức giảm của hai nhóm hàng này lần lượt là giảm 94,8 triệu USD và giảm 24,7 triệu USD.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2013, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam là 96,27 tỷ USD, tăng 15,5% về mặt số tương đối so với kết quả thực hiện của 9 tháng năm 2012, tăng tương ứng 12,89 tỷ USD về số tuyệt đối.

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/9/2013 đến ngày 30/9/2013 - Ảnh 1
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 4,12 tỷ USD, tăng 34,4% so với kết quả thực hiện của 15 ngày đầu tháng 9/2013, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng tính đầu năm 2013 của nhóm các doanh nghiệp FDI lên 58,69 tỷ USD (không tính dầu thô xuất khẩu), tăng mạnh 27,6% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 61% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9/2013 đạt 5,98 tỷ USD, tăng 12,5% (tương ứng tăng 664 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 của tháng 9.

So với kết quả thực hiện nửa đầu tháng 9, số liệu báo cáo trong kỳ này ghi nhận một số nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng như: Máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 219 triệu USD; máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng tăng 151 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 98,2 triệu USD; sắt thép các loại tăng 38,3 triệu USD; dược phẩm tăng 34,7 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 29,5 triệu USD;…

Bên cạnh đó, một số nhóm hàng khác lại có kim ngạch giảm so với nửa đầu tháng 9 như: Dầu thô giảm 70,5 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 44,5 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 20 triệu USD; kim loại thường giảm 18,7 triệu USD; phân bón các loại giảm 15,2 triệu USD;..

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết tháng 9 năm 2013, tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 96,26 tỷ USD, tăng 15,1% so với kết quả thực hiện của 9 tháng/2012, tương ứng tăng 12,64 tỷ USD về số tuyệt đối.

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/9/2013 đến ngày 30/9/2013 - Ảnh 2
Nguồn: Tổng cục Hải quan


Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 3,61 tỷ USD, tăng 14% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 9/2013, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này trong 9 tháng năm 2013 lên 54,84 tỷ USD, tăng mạnh 25,6% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 57% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 9 tháng tính từ đầu năm 2013.

PHỤ LỤC 1: TỔNG QUAN SỐ LIỆU THỐNG KÊ HẢI QUAN

VỀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG NĂM 2013

Stt

Chỉ tiêu

(A)

(B)

(C)

I

Xuất khẩu hàng hoá (XK)

1

I.1

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 9/2013 (Triệu USD)

11.184

2

I.2

Tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu của tháng 9/2013 so với tháng 8/2013 (%)

-6,2

3

I.3

Tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu của tháng 9/2013 so với tháng 9/2012 (%)

18,8

4

I.4

Tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2013 (Triệu USD)

96.273

5

I.5

Tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2013 so với cùng kỳ năm 2012 (%)

15,5

II

Nhập khẩu hàng hoá (NK)

6

II.1

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 9/2013 (Triệu USD)

11.272

7

II.2

Tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu của tháng 9/2013 so với tháng 8/2013 (%)

-0,4

8

II.3

Tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu của tháng 9/2013 so với tháng 9/2012 (%)

20,8

9

II.4

Tổng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng năm 2013 (Triệu USD)

96.260

10

II.5

Tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu 9 tháng năm 2013 so với cùng kỳ năm 2012 (%)

15,1

III

Tổng kim ngạch XNK hàng hoá (XK+NK)

11

III.1

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá tháng 9/2013 (Triệu USD)

22.456

12

III.2

Tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu của tháng 9/2013 so với tháng 8/2013 (%)

-3,4

13

III.3

Tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu của tháng 9/2013 so với tháng 9/2012 (%)

19,8

14

III.4

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2013 (Triệu USD)

192.533

15

III.5

Tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2013 so với cùng kỳ năm 2012 (%)

15,3

IV

Cán cân Thương mại hàng hoá (XK-NK)

16

IV.1

Cán cân thương mại tháng 9/2013 (Triệu USD)

-88

17

IV.2

Cán cân thương mại 9 tháng năm 2013 (Triệu USD)

13