Số doanh nghiệp khó khăn trở lại hoạt động tăng 48,9%

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp (DN) khó khăn, ngừng hoạt động, đã quay trở lại hoạt động trong quý I/2014 là 4.622 doanh nghiệp, tăng 48,9% so với quý IV/2013.

Số DN gặp khó khăn phải ngừng hoạt động, trong tháng 3 đã hoạt động trở lại là 982 DN. Nguồn: internet
Số DN gặp khó khăn phải ngừng hoạt động, trong tháng 3 đã hoạt động trở lại là 982 DN. Nguồn: internet
Trong quý I/2014, cả nước có 18.358 DN đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 97.983 tỷ đồng, tăng 16,9% về số DN và 23,4% về số  vốn đăng ký so với cùng kỳ/2013. So với quý I/2013, số DN thành lập mới và số vốn đăng ký lần lượt tăng 8,9% và tăng 3,6%.

Quý I/2014, tổng số DN gặp khó khăn phải giải thể hoặc đăng ký tạm dừng hoạt động, hoặc ngừng hoạt động nhưng không đăng ký là 16.745 DN, tăng 9,6% so với cùng kỳ/trước. Trong đó, 3.846 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 7,8%, có 10.318 DN ngừng hoạt động nhưng không đăng ký, tăng 9,3%, 2.581 DN giải thể, tăng 13,6%.

Số DN khó khăn, ngừng hoạt động, đã quay trở lại hoạt động trong quý I/2014 là 4.622 DN, tăng 48,9% so với quý IV/2013.

Về cơ cấu DN đăng ký theo lĩnh vực, trong quý I, những ngành có xu hướng tốt lên như: Hoạt động phục vụ cá nhân (thành lập mới tăng 52,1%, dừng hoạt động giảm 3,3%), tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (thành lập mới tăng 18,9%, dừng hoạt động giảm 14,7%), sản xuất phân phối điện, nước, gas (thành lập mới tăng 57,3%, dừng hoạt động giảm 5,4%).

Một số ngành đang có sự tái cơ cấu mạnh mẽ như: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí; thông tin và truyền thông; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; kinh doanh bất động sản… Tính riêng trong tháng 3, cả nước có 7.487 DN được thành lập mới với số vốn đăng ký 35.081 tỷ đồng, tăng 87% về số DN và tăng 82,9% về số vốn đăng ký so với tháng 2.

Tổng số DN gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn hoặc ngừng hoạt động nhưng không đăng ký là 4.358 DN, tăng 1,6% so với tháng 2, trong đó: 740 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, giảm 18,7%.  Có 2.928 DN ngừng hoạt động nhưng không đăng ký, tăng16,4%, có 690 DN giải thể, giảm 20%.

Số DN gặp khó khăn phải ngừng hoạt động, trong tháng 3 đã hoạt động trở lại là 982 DN, giảm 28,4% so với tháng 2/2014 (1.265 DN).

Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê đánh giá: Vẫn còn một số ngành gặp khó khăn so với cùng kỳ năm trước khi có số DN đăng ký thành lập mới tăng thấp trong khi DN gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động tăng cao hơn như dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ, xây dựng...