Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hết quý IV/2021 còn hơn 898 tỷ đồng

Minh Hà

Ngày 25/2/2022, Bộ Tài chính công bố số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) đến hết quý IV/2021 (đến hết ngày 31/12/2021) là 898,582 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Bộ Tài chính, tổng số trích Quỹ BOG trong quý IV/2021 (từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021) là 739,685 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý IV/2021 (từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021) là 666,816 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý IV/2021 là 1,764 tỷ đồng; lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý IV là 138 triệu đồng.

Trước đó, số dư Quỹ BOG đến hết quý III/2021 (đến hết ngày 30/9) là 824,088 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG đến hết quý II/2021 (đến hết ngày 30/6) là 1.122,920 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG đến hết quý I/2021 (đến hết ngày 31/3) là 5.340,068 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, việc công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG quý IV/2021 thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 và Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.