Số liệu kinh tế - tài chính nổi bật trong 5 tháng đầu năm 2014

PV.

(Tài chính) Một số chỉ tiêu kinh tế - tài chính ước thực hiện trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2014 như sau:

CPI trong 5 tháng đầu năm 2014 có mức tăng thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. Nguồn: internet
CPI trong 5 tháng đầu năm 2014 có mức tăng thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. Nguồn: internet

Tổng hợp số liệu báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy:
I.
Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô:

 0,2% Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng trong tháng 5/2014 so với tháng trước.

4,7% là CPI tăng trong tháng 5/2014 so với cùng kỳ năm 2013.

1,08% là CPI tăng trong tháng 5/2014 so với tháng 12/2013. Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây.

58,5 tỷ USD là Kim ngạch xuất khẩu (ước đạt được trong 5 tháng đầu năm 2014), tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2013.

6 tỷ USD là số nhập siêu (ước thực hiện trong 5 tháng đầu năm 2014).

3.669 triệu USD là Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã đăng ký của 500 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư (tính đến hết ngày 20/5/2013), giảm 17% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, tổng số lượt dự án tăng vốn đầu tư mở rộng sản xuất là 167, với tổng số vốn tăng thêm là 1.840 triệu USD, giảm 53,6% so với cùng kỳ năm 2013.

5.509 triệu USD là Tổng số vốn đầu tư cấp chứng nhận mới và tăng thêm (tính chung trong 5 tháng đầu năm), giảm 34,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

II. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách:

65 nghìn tỷ đồng là Tổng thu cân đối NSNN (ước đạt được trong tháng 5).

358,55 nghìn tỷ đồng là Tổng thu NSNN (ước thực hiện trong 5 tháng đầu năm), bằng 45,8% dự toán, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó:

+ 248,71 nghìn tỷ đồng là số Thu nội địa, bằng 46,1% dự toán, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2013 (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 15,3%). Trong đó:  nhiều khoản thu quan trọng tiến độ đạt khá, như: thu từ kinh tế quốc doanh đạt 44,3% dự toán, tăng 33,8%; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 47,1% dự toán, tăng 13,9%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 49,1% dự toán, tăng 16,6%;

+ 46,44 nghìn tỷ đồng là số Thu về dầu thô, bằng 54,5% dự toán, bằng 97,9% so với cùng kỳ năm 2013 (số thu giảm so cùng kỳ do trong 5 tháng đầu năm 2013 có phát sinh khoản thu đột xuất từ tiền dầu lãi được chia cho nước chủ nhà giai đoạn 2006-2011 theo Nghị quyết số 548/NQ-UBTVQH13 ngày 18/12/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội  - 5.454 tỷ đồng, năm 2014 không còn phát sinh. Nếu loại trừ số thu này, thu về dầu thô 5 tháng đầu năm 2014 tăng 10,6% so với cùng kỳ). Giá dầu thanh toán bình quân từ đầu năm đến nay đạt khoảng 113,2 USD/thùng, tăng 15,2 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán; sản lượng dầu thanh toán ước đạt 6,28 triệu tấn, bằng 43,9% kế hoạch năm;

+ 94,98 nghìn tỷ đồng là số Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, bằng 42,4% dự toán, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2013, chủ yếu nhờ kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm đạt khá, trong đó một số mặt hàng chịu thuế suất cao, trị giá lớn tăng mạnh so với cùng kỳ (so với cùng kỳ năm 2013, kim ngạch nhập khẩu xăng dầu tăng 14,4%, ô tô nguyên chiếc tăng 45,9%, linh kiện phụ tùng ô tô tăng 28,3%...). Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (33 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 61,98 nghìn tỷ đồng, bằng 40,2% dự toán, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2013.

III. Tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách:

82,8 nghìn tỷ đồng là Tổng chi NSNN (ước đạt được trong tháng 5). Trong đó:

+ 12,1 nghìn tỷ đồng là số Chi đầu tư phát triển;

+ 10,16 nghìn tỷ đồng là số Chi trả nợ và viện trợ;

+ 60,54 nghìn tỷ đồng là số Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính.

414,09 nghìn tỷ đồng là số luỹ kế chi NSNN ước thực hiện trong 5 tháng, bằng 41,1% dự toán, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2013.  Trong đó:

+ 67,06 nghìn tỷ đồng là số luỹ kế Chi đầu tư phát triển, bằng 41,1% dự toán, bằng 97,7% cùng kỳ năm 2013, trong đó: cấp bù lãi suất tín dụng nhà nước đạt 52,7% dự toán; chi bổ sung dự trữ quốc gia đạt 48,4% dự toán...;

+ 64,5 nghìn tỷ đồng là Tổng số vốn thanh toán và tạm ứng theo chế độ về thực hiện vốn đầu tư XDCB, bằng 40,8% dự toán. Vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt 40,4% kế hoạch (cùng kỳ năm 2013 vốn giải ngân đạt khoảng 35,4% kế hoạch);

+ 50,48 nghìn tỷ đồng là số luỹ kế Chi trả nợ và viện trợ, bằng 42,1% dự toán, bằng 110,3% so với cùng kỳ năm 2013, đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn theo cam kết;

+ 296,55 nghìn tỷ đồng là số luỹ kế Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chín, bằng 42,2% dự toán, bằng 110,5% so với cùng kỳ năm 2013.

1.062,1 tỷ đồng là Tổng số tiền đã chi từ nguồn dự phòng NSTW để bổ sung kinh phí quốc phòng và hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2013-2014 (thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 5).

17,8 nghìn tỷ đồng là số Bội chi NSNN (ước thực hiện trong tháng 5).

 55,54 nghìn tỷ đồng là luỹ kế số Bội chi NSNN (ước thực hiện trong 5 tháng), bằng 24,8% dự toán năm.

IV. Tình hình huy động vốn cho NSNN:

26.066 tỷ đồng là số tiền Kho bạc Nhà nước đã huy động được qua phát hành trái phiếu Chính phủ (tính đến hết ngày 30/5/2014), đạt 37% kế hoạch quý II/2014.

128.847,4 tỷ đồng là số tiền luỹ kế Kho bạc Nhà nước đã huy động được qua phát hành trái phiếu Chính phủ từ đầu năm tới ngày 30/5/2014, đạt 61,3% kế hoạch năm.

Trên đây là những số liệu rất khả quan mà ngành Tài chính đã thực hiện được trong tình hình kinh tế còn rất nhiều khó khăn.