Số liệu thị trường xăng, dầu tháng 4/2019

Theo Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 5/2019

Thị trường xăng, dầu trong nước tháng 4/2019

Căn cứ biến động giá xăng dầu thế giới, tháng 4/2019, giá xăng, dầu trong nước được điều chỉnh cụ thể như sau:

- Ngày 02/4/2019: Bộ Công Thương có Công văn số 2245/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu, theo đó: Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá đối với Xăng E5Ron92 là 18.588 đồng/lít; Xăng Ron 95 - III là 20.033 đồng/lít; Dầu điêzen 0.05S là 17.087 đồng/lít; Dầu hỏa là 15.971 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3.5S là 15.210 đồng/kg.

- Ngày 17/4/2019: Bộ Công Thương ban hành Công văn số 2647/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu, theo đó: Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá đối với Xăng E5Ron92 là 19.703 đồng/lít; Xăng Ron 95 - III là 21.235 đồng/lít; Dầu điêzen 0.05S là 17.384 đồng/lít; Dầu hỏa là 16.262 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3.5S là 15.617 đồng/kg.

Tổng hợp giá bán lẻ, mức trích, mức sử dụng Quỹ BOG, thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền các chủng loại xăng, dầu trong giá cơ sở từ sau thời điểm 15 giờ ngày 17/4/2019, cụ thể như sau:

Số liệu thị trường xăng, dầu tháng 4/2019 - Ảnh 1