So sánh giá vàng các thương hiệu sáng 15/6/2018

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

 Thời điểm: 9h sáng                                                 Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 1302.39

 1302.81


0.42 (USD/oz)


35.86

2

SJC

3683

3691

8

105

3

BTMC

3618

3663 (thấp nhất)

45

77 (thấp nhất)

4

AAA

3682

3697

15

111

5

Thần tài SBJ

3683

3693

10

107

6

Eximbank

3682

3692

10

106

7

Phú Quý

3682

3692

10

106

8

PNJ

3683

3693

10

107

9

SJC Sài Gòn

3677

3697 (cao nhất)

20

111 (cao nhất)

So với giá vàng thời điểm 18h chiều hôm qua (14/06/2018), giá vàng các thương hiệu sáng nay (15/06/2018) không có xu hướng tăng. Giá vàng rồng Thăng Long giữ nguyên mức giao dịch 36,18 – 36,63 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 10.000 đồng/lượng xuống mức giao dịch 36,83 – 36,91 triệu đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 15/06/2018

Thời điểm: 9h sáng                                            Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

36,18 (+0,00)

36,63 (+0,00)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 18h chiều ngày hôm qua (14/06/2018).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1302.39

1302.81

 

Triệu đồng/lượng*

35,85 (-0,02)

35,86 (-0,02)

0,77

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 9h sáng nay (15/06/2018) giá vàng thế giới bán ra giảm nhẹ so với giá vàng thời điểm 15h chiều hôm qua (14/06/2018).