So sánh giá vàng chiều 03/01/2018

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 1313.96

 1314.46


0.5

(USD/oz)


3602

2

SJC

3661

3667

6

65

3

BTMC

3586

3631

(thấp nhất)

45

29 (nhỏ nhất)

4

AAA

3658

3672

(cao nhất)

14

70 (lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3660

3667

7

65

6

Eximbank

3661

3669

8

67

7

Phú Quý

3660

3668

8

66

8

PNJ

3661

3669

8

67

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (03/1/2018), giá vàng các thương hiệu chiều nay (03/01/2018) có xu hướng giảm. Giá vàng SJC giảm 50.000 đồng/lượng. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 100.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 50.000→80.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 03/01/2018

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

35,86 (-0,10)

36,31 (-0,10)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (03/01/2018).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

 1,313.96 (giảm)

 1,314.46 (giảm)


Triệu đồng/lượng*

36,01 (-0,11)

36,02 (-0,11)

0,29

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (03/01/2018), giá vàng thế giới giảm 110.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng hôm nay (03/01/2018).