So sánh giá vàng chiều 03/07/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                    Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 1235.04

 1235.54


0.5

(USD/oz)


3388

2

SJC

3620

3626

6

200

3

BTMC

3411

3456

(thấp nhất)

45

62 (nhỏ nhất)

4

AAA

3617

3633

(cao nhất)

16

204 (lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3620

3628

8

200

6

Eximbank

3619

3628

9

202

7

Phú Quý

3619

3628

9

200

8

PNJ

3620

3628

8

202

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (03/7/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (03/7/2017) có xu hướng giảm mạnh. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 310.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 40.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 20.000 → 60.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 03/7/2017

Thời điểm: 15 chiều                                                Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,11 (-0,31)

34,56 (-0,31)

450

* Mức giá giảm mạnh của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (03/7/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

 1,235.04 (giảm)

 1,235.54 (giảm)


Triệu đồng/lượng*

33,87 (-0,10)

33,88 (-0,10)

0,62

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (03/7/2017) giá vàng thế giới giảm 100.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng hôm nay (3/7/2017).