So sánh giá vàng chiều 06/06/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 1289.19

 1289.69


0.5 (USD/oz)


3534

2

SJC

3646

3652

6

118

3

BTMC

3497

3542 (thấp nhất)

45

8 (nhỏ nhất)

4

AAA

3642

3657 (cao nhất)

15

123 (lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3644

3654

10

120

6

Eximbank

3646

3653

7

119

7

Phú Quý

3646

3653

7

119

8

PNJ

3644

3652

8

118

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (06/6/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (06/6/2017) có xu hướng tăng.  Giá vàng Rồng Thăng Long tăng 150.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 40.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng trong khoảng từ 30.000 - 60.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 06/6/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,97 (+0,15)

35,42 (+0,15)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (06/6/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

 1,289.19 (tăng)

 1,289.69 (tăng)

 

Triệu đồng/lượng*

35,33 (+0,20)

35,34 (+0,20)

0,08

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (06/6/2017) giá vàng thế giới tăng 200.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (06/6/2017).