So sánh giá vàng chiều 07/02/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                    Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1230.53

1231.03


0.5

(USD/oz)


3360

2

SJC

3672

3685

13

325

3

BTMC

3459

3504

(thấp nhất)

45

144

(nhỏ nhất)

4

AAA

3660

3700

(cao nhất)

40

340

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3672

3696

24

336

6

Eximbank

3672

3696

24

336

7

Phú Quý

3670

3690

20

330

8

PNJ

3668

3688

20

328

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (07/02/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (07/02/2017) có xu hướng tang giảm không đồng nhất. Giá vàng Rồng Thăng Long tăng 20.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC, Eximbank tăng 80.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 40.000 → 200.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 07/02/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,59 (+0,02)

35,04 (+0,02)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (07/02/2017).

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,230.53 (tăng)

1,231.03 (tăng)


Triệu đồng/lượng*

33,60 (+0,01)

33,61 (+0,01)

1,44

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (07/2/2017) giá vàng thế giới tăng 10.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (07/2/2017).