So sánh giá vàng chiều 07/06/2017

Theo Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 176 (2/2017)

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 1292.04

 1292.89


0.5 (USD/oz)


3541

2

SJC

3644

3649

5

108

3

BTMC

3502

3547 (thấp nhất)

45

6 (nhỏ nhất)

4

AAA

3642

3657 (cao nhất)

15

116 (lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3642

3650

8

109

6

Eximbank

3644

3656

12

115

7

Phú Quý

3643

3649

6

108

8

PNJ

3640

3655

15

114

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (07/6/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (07/6/2017) có xu hướng giảm.  Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 20.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 20.000 đồng/lượng. Giá vàng Eximbank, PNJ tăng 30.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 30.000 - 100.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 07/6/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

35,02 (+0,03)

35,47 (+0,03)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (07/6/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

 1,292.04 (giảm)

 1,292.89 (giảm)

 

Triệu đồng/lượng*

35,40 (-0,02)

35,41 (-0,02)

0,06

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (07/6/2017) giá vàng thế giới giảm 20.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (07/6/2017).