So sánh giá vàng chiều 10/07/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 1207.11

 1207.61


0.5

(USD/oz)


3315

2

SJC

3612

3618

6

303

3

BTMC

3388

3433

(thấp nhất)

45

118 (nhỏ nhất)

4

AAA

3609

3623

(cao nhất)

14

308 (lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3612

3622

10

307

6

Eximbank

3611

3620

9

305

7

Phú Quý

3611

3618

7

303

8

PNJ

3612

3618

6

303

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (10/7/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (10/7/2017) có xu hướng giảm nhẹ. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 60.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 10.000 đồng/lượng. Giá vàng Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 20.000 – 50.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 10/7/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

33,88 (-0,06)

34,33 (-0,06)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (10/7/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

 1,207.11 (giảm)

 1,207.61 (giảm)


Triệu đồng/lượng*

33,14 (-0,10)

33,15 (-0,10)

1,18

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều  nay (10/7/2017) giá vàng thế giới giảm 100.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng hôm nay (10/7/2017).