So sánh giá vàng chiều 18/07/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm:15h chiều                                          Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 1236.12

 1236.62


0.5

(USD/oz)


3391

2

SJC

3629

3635

6

244

3

BTMC

3414

3459

(thấp nhất)

45

68 (nhỏ nhất)

4

AAA

3625

3640

15

249

5

Thần tài SBJ

3629

3642

(cao nhất)

13

251 (nhỏ nhất)

6

Eximbank

3629

3636

7

245

7

Phú Quý

3628

3635

7

244

8

PNJ

3633

3641

8

250

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (18/7/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay(18/7/2017) có xu hướng giảm. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 150.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 50.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng 50.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 18/7/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,14 (-0,15)

34,59 (-0,15)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (18/7/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

 1,236.12 (giảm)

 1,236.62 (giảm)

 

Triệu đồng/lượng*

33,90 (-0,03)

33,91 (-0,03)

0,68

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (18/7/2017) giá vàng thế giới giảm 30.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (18/7/2017).