So sánh giá vàng chiều 19/12/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                    Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1140.28

1140.78


0.5

(USD/oz)


3130

2

SJC

3623

3640

17

510

3

BTMC

3331

3376

(thấp nhất)

45

246

(nhỏ nhất)

4

AAA

3590

3645

55

515

5

Thần tài SBJ

3590

3645

55

515

6

Eximbank

3595

3650

(cao nhất)

55

520

(lớn nhất)

7

Phú Quý

3600

3650

50

520

8

PNJ

3605

3650

45

520

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (19/12/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay(19/12/2016) có xu hướng đi ngang và tăng nhẹ. Giá vàng Rồng Thăng Long tăng 50.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 50.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại đi ngang và tăng trong khoảng từ 50.000 →100.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 19/12/2016

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

33,31 (+0,05)

33,76 (+0,05)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (19/12/2016).

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,140.28 (tăng)

1,140.78 (tăng)


Triệu đồng/lượng*

31,29 (+0,05)

31,30 (+0,05)

2,46

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (19/12/2016), giá vàng thế giới tăng 50.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng.