So sánh giá vàng chiều 19/5/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 1250.62

 1251.12


0.5 (USD/oz)


3426

2

SJC

3649

3655

6

229

3

BTMC

3426

3471 (thấp nhất)

45

45 (nhỏ nhất)

4

AAA

3645

3660 (cao nhất)

15

234 (lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3646

3656

10

230

6

Eximbank

3649

3658

9

232

7

Phú Quý

3649

3656

7

230

8

PNJ

3648

3656

8

230

So với giá vàng thời điểm 19h sáng nay (19/5/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (19/5/2017) có xu hướng giảm. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 20.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 20.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 20.000 - 40.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 19/5/2017

Thời điểm: 9h sáng                                        Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,26 (-0,02)

34,71 (-0,02)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (19/5/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

 1,250.62 (tăng)

 1,251.12 (tăng)

 

Triệu đồng/lượng*

34,25 (+0,01)

34,26 (+0,01)

0,45

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (19/5/2017) giá vàng thế giới tăng 10.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (19/5/2017).