So sánh giá vàng chiều 25/01/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1101.50

1102.00

Tương đương (triệu VND)

0.5

(USD/oz)


2974

2

SJC

3278

3283

5

309

3

BTMC

3032

3077

(thấp nhất)

45

103

(nhỏ nhất)

4

AAA

3275

3290

(cao nhất)

15

316

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3279

3285

6

311

6

Eximbank

3277

3283

6

309

7

Phú Quý

3278

3284

6

310

8

PNJ

3279

3286

5

312

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (25/01/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay (25/01/2016) có xu hướng đi ngang và giảm nhẹ. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long, AAA, PNJ đi ngang. Giá vàng SJC giảm 30.000 đồng/lượng.. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm từ 10.000 - 30.000 đồng/lượng.


THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 25/01/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

30,32(+0,00)

30,77(+0,00)

450

* Mức giá không đổi của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9hh sáng nay(25/01/2016).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,101.50 (tăng)

1,102.00 (tăng)

Triệu đồng/lượng*

29,73(+0,06)

29,74 (+0,06)

1,03 (-0,02)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (25/01/2016), giá vàng thế giới tăng 60.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (25/01/2016).