So sánh giá vàng chiều ngày 09/8/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15 h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1332.67

1333.17


0.5

(USD/oz)


35,86

2

SJC

3647

3653

6

67

3

BTMC

3576

3621

(nhỏ nhất)

45

35 (thấp nhất)

4

AAA

3640

3655

(lớn nhất)

15

69

(cao nhất)

5

Thần tài SBJ

3643

3653

10

67

6

Eximbank

3647

3655

8

69

7

Phú Quý

3645

3653

8

67

8

PNJ

3647

3655

8

69

So với giá vàng thời điểm 9h ngày hôm nay (09/08/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay(09/8/2016) có xu hướng tăng giảm đi ngang không đồng nhất. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long giảm 100.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 10.000 đồng. giá vàng PNJ đi ngang và giá vàng eximbank tăng 10.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ1.000 – 30.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 09/8/2016

Thời điểm: 9h sáng Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

3576(- 0,10)

3621 (- 0,10)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9 h sáng này hôm nay(09/8/2016).

b. Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1332.67

(giảm)

1333.17

(giảm)


Triệu đồng/lượng*

35,85 (-0,04)

35,86 (-0,04)

0,41

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h sáng nay (09/8/2016), giá vàng thế giới giảm 40.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng hôm nay(09/8/2016).