So sánh giá vàng chiều ngày 26/8/2016

Theo Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1324.18

1324.68

0.5

(USD/oz)

35,65

2

SJC

3643

3649

6

84

3

BTMC

3586

3631

45

66

4

AAA

3642

3655

13

90

5

Thần tài SBJ

3642

3652

10

87

6

Eximbank

3643

3650

7

85

7

Phú Quý

3642

3650

8

85

8

PNJ

3642

3650

8

85


So với giá vàng thời điểm 9h sáng ngày hôm nay (26/08/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay (26/8/2016) có xu hướng đi ngang và tăng nhẹ. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long và AAA tăng 50.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC đi ngang. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng 10.000 – 20.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 26/8/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

3586(+0,05)

3631(+0,05)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9 h sáng ngày hôm nay (26/8/2016).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1324.18

(tăng)

1324.68

( tăng)

Triệu đồng/lượng*

35,64(+0,02)

35,65(+0,02)

0,47

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (26/8/2016), giá vàng thế giới tăng 20.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (26/8/2016).