Sổ tay Hướng dẫn báo cáo phát thải khí nhà kính giúp doanh nghiệp hướng tới phát thải ròng bằng 0

PV. (t/h)

Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sổ tay Hướng dẫn báo cáo phát thải khí nhà kính sẽ là cuốn cẩm nang hữu ích cho các doanh nghiệp (DN) để áp dụng trong quá trình thực thi các quy định về báo cáo và công bố thông tin phát triển bền vững. Đồng thời, giúp các DN thực hiện kiểm kê và báo cáo phát thải khí nhà kính dễ dàng hơn để bắt đầu hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0.

Bà Nguyễn Thiên Hương - Phụ trách chương trình Tư vấn phát triển bền vững của IFC phát biểu tại buổi ra mắt Sổ tay.
Bà Nguyễn Thiên Hương - Phụ trách chương trình Tư vấn phát triển bền vững của IFC phát biểu tại buổi ra mắt Sổ tay.

Ngày 8/8/2023 tại Hà Nội, UBCKNN phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức Lễ ra mắt Sổ tay Hướng dẫn Báo cáo phát thải khí nhà kính. Sổ tay hướng dẫn này do UBCKNN xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ SECO và BSI Việt Nam biên soạn, được phát hành song ngữ Việt - Anh.

Đại diện lãnh đạo UBCKNN cho biết, Sổ tay Hướng dẫn được xây dựng nhằm giúp các DN thực hiện kiểm kê và báo cáo phát thải khí nhà kính dễ dàng hơn, giúp các DN đáp ứng các quy định của pháp luật và các yêu cầu liên quan đến công bố thông tin về khách hàng và chuỗi cung ứng để bắt đầu hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0.

Sổ tay hướng dẫn cũng sẽ giúp cụ thể hóa những thông tin diễn ra hàng ngày trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN theo một quy trình đúng đắn, từ đó hỗ trợ các DN có thể tự công bố các thông tin này một cách công khai, minh bạch và hiệu quả, góp phần giúp các DN tuân thủ các quy định về công bố thông tin, đồng thời đề ra được đường lối hoạt động vừa tăng trưởng mà vẫn đảm bảo các yếu tố phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thiên Hương - phụ trách chương trình Tư vấn phát triển bền vững cho biết, Sổ tay hướng dẫn được chia làm ba phần chính, gồm:

Phần thứ nhất, mang tính cung cấp thông tin bối cảnh chung, các khái niệm định nghĩa liên quan như khái niệm Khí nhà kính, Phát thải ròng bằng 0, Carbon dioxit tương đương, Tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP).

Phần thứ hai, liên quan đến các quy định và tiêu chuẩn của Việt Nam cũng như chuẩn mực và thông lệ quốc tế đang có hiệu lực liên quan đến kiểm kê và báo cáo khí nhà kính. Đây là những quy định về đối tượng DN ngành nghề phải thực hiện báo cáo khí nhà kính theo các quy định của Việt Nam, các tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế đã được Việt Nam công nhận cũng như các chuẩn mực và cơ sở dữ liệu liên quan đang rất thông dụng trên thị trường quốc tế.

Phần thứ ba, là phần trọng tâm của cuốn Sổ tay giới thiệu quy trình Kiểm kê và báo cáo khí nhà kính ở cấp độ tổ chức trong đó các bước cơ bản nhất của quá trình Kiểm kê và lập báo cáo khí nhà kính được giới thiệu một cách ngắn gọn mang tính thực hành như xác định phạm vi và ranh giới phát thải khí nhà kính cho tổ chức, xác định năm cơ sở, xác định các nguồn phát thải khí nhà kính, định lượng và báo cáo về phát thải khí nhà kính của tổ chức, cách thức xác định các biện pháp có thể được áp dụng để giảm hoặc loại bỏ phát thải khí nhà kính, thẩm tra và thẩm định phát thải khí nhà kính.

Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn hy vọng Sổ tay Hướng dẫn này sẽ là cuốn cẩm nang hữu ích cho các DN để áp dụng trong quá trình thực thi các quy định về báo cáo và công bố thông tin phát triển bền vững.