Sử dụng 46 tài khoản chứng khoán để thao túng thị trường, một cá nhân bị xử phạt 1,5 tỷ đồng

Minh Lâm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt số tiền 1,5 tỷ đồng và cấm giao dịch chứng khoán 2 năm đối với bà Lê Thị Hải Bình do sử dụng 46 tài khoản để giao dịch cổ phiếu APG, tạo cung cầu giả, thao túng giá cổ phiếu.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 22/8/2018 đến ngày 15/6/2021, bà Lê Thị Hải Bình đã sử dụng 46 tài khoản, bao gồm một tài khoản của mình và 45 tài khoản của 34 nhà đầu tư khác để liên tục mua, bán cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán APG (mã chứng khoán: APG) nhằm tạo ra cung, cầu giả, thao túng giá cổ phiếu APG.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của bà Lê Thị Hải Bình cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 403/QĐ-XPHC ngày 01/6/2023 đối với bà Lê Thị Hải Bình, ngày 01/6/2023, UBCKNN ban hành Quyết định số 405/QĐ-UBCK về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Lê Thị Hải Bình.

Theo đó, UBCKNN cấm bà Bình giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 01/6/2023, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Đồng thời, bà Bình bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 01/6/2023, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.