Sử dụng hóa đơn bán lẻ đối với hàng hóa mua vào là không đúng với quy định của pháp luật


(Tài chính) Thời gian qua, Tạp chí Tài chính đã nhận được rất nhiều câu hỏi của người dân liên quan đến hóa đơn bán lẻ đối với một số mặt hàng.

Mới đây, Tạp chí Tài chính nhận được câu hỏi của chị Huỳnh Thu Thảo có địa chỉ email: huynhthao_ero@yahoo.com như sau: "Tôi có cửa hàng mua bán linh kiện vi tính nhưng linh kiện mua vào chỉ có hóa đơn lẻ. Như vậy, khi đơn vị quản lý thị trường kiểm tra thì có bị phạt không?".

Về vấn đề này, Công ty Luật PLF có ý kiến trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 64/2013 TT-BTC thì các loại Hóa đơn gồm có hóa đơn bán hàng, hóa đơn Giá trị gia tăng, hóa đơn xuất khẩu và các loại Hóa đơn khác (tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…).

Trong trường hợp bạn mua linh kiện máy vi tính mà có một trong số các loại hóa đơn nêu trên, đồng thời Hóa đơn này được lập theo đúng quy định thì hàng hóa bạn đang kinh doanh là đúng với quy định của pháp luật về thuế.

Pháp luật về hóa đơn không xem hóa đơn bán lẻ là một trong các hình thức của hóa đơn, do đó việc cửa hàng bạn sử dụng hóa đơn bán lẻ đối với hàng hóa mua vào là không đúng với quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, phía cơ quan có thẩm quyền có quyền xử phạt đối với hành vi này.

Chuyên mục này được thực hiện giữa sự phối hợp của Tạp chí Tài chính và Công ty PLF.