VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Huy động 6.815 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã huy động thành công 6.815 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Nguồn: internet.

Huy động 6.815 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 08/2/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ đồng), 7 năm (2.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

Thu Ngân sách Nhà nước tháng 1/2017 ước đạt 97,4 nghìn tỷ đồng

[Video] Tình hình thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 1/2017

[Video] Kế hoạch huy động vốn trái phiếu năm 2017

Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2016, triển vọng năm 2017

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 19 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 10.321 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,90-5,70%/năm. 

Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,02%/năm, thấp hơn 0,23%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 25/1/2017).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, có 4 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.270 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 500 tỷ đồng.

Trong khi đó, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.361 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,10-6,00%/năm. 

Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5,44%/năm, thấp hơn 0,11%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18/1/2017). 

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.460 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 500 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.586 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,90-8,40%/năm. Kết quả, huy động được 815 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,97%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/1/2017).

Thống kê cho thấy, từ đầu năm 2017 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 16.847,3 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM