VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
5 tháng, giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

5 tháng, giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 133,4 nghìn tỷ đồng, bằng 28,7% kế hoạch năm và tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 22,8% và tăng 16,2%).

Dự kiến tổng vốn ngân sách kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 2,87 triệu tỷ đồng

Kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả trong đầu tư công

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 mới chỉ đạt khoảng 16,7% kế hoạch

Giải ngân vốn đầu tư công tháng 4/2021 tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước

Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 5/2021, tổng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước tiếp tục được các bộ, ngành và địa phương nỗ lực tập trung thực hiện trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát lần thứ 4 tại nhiều tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, dù tình hình dịch bệnh từ cuối tháng 4 đến nay diễn biến rất phức tạp, thì lượng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng 5/2021 vẫn đạt 34,2 nghìn tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Như vậy, tính chung 5 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 133,4 nghìn tỷ đồng, bằng 28,7% kế hoạch năm và tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 22,8% và tăng 16,2%).

Trong đó, vốn do Trung ương quản lý đạt 20,9 nghìn tỷ đồng, bằng 27,1% kế hoạch năm và tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước; vốn địa phương quản lý đạt 112,5 nghìn tỷ đồng, bằng 29% kế hoạch năm và tăng 13%.

Nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, mới đây Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, vốn đầu tư công phải thực sự đóng vai trò dẫn dắt, là vốn mồi để thu hút tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác theo phương châm “đầu tư công dẫn dắt đầu tư” để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo phương thức đối tác công tư.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải phân cấp tối đa về đầu tư công để tăng tính hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn; đồng thời, kiểm tra, rà soát từng dự án, đặc biệt là các dự án khởi công mới, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tiến độ của từng dự án. 

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước là 594.240 tỷ đồng (bao gồm 16.000 tỷ kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia chưa được Thủ tướng Chính phủ giao). Tổng số vốn đã phân bổ là 455.541,97 tỷ đồng, đạt 98,75% kế hoạch. Nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương mà các địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 49.078,297 tỷ đồng, thì ước đến hết tháng 5 tổng số vốn đã phân bổ là 406.463,67 tỷ đồng, đạt 88,11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM