Giải ngân vốn đầu tư công tháng 4/2021 tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước


Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) , tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4/2021 và 4 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2017-2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, lượng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước trong tháng 4/2021 ước tính đạt 30,4 nghìn tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước, bằng 6,6% so với kế hoạch năm 2021. 

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 98,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21,5% kế hoạch năm và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 16,6% và tăng 14,5%).

Theo nhận định của Tổng cục Thống kê, trong những tháng qua, các bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện vốn từ nguồn ngân sách nhà nước trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát tốt tại Việt Nam. Nhờ đó, so với cùng kỳ năm 2020, tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 4/2021 và 4 tháng năm nay đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2017-2021

Trước đó, cuối tháng 3/2021, số liệu báo cáo về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 2 tháng và ước thực hiện 3 tháng năm 2021 cho thấy hầu hết các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Có tới 44/50 bộ và 27/60 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 10% và 31 bộ chưa giải ngân kế hoạch vốn. Chỉ có 03 bộ và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 15% kế hoạch. 

Trước tình hình đó, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2021 của các dự án, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát số vốn kế hoạch năm 2021 còn lại đến nay chưa phân bố chi tiết của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xét, quyết định đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thành việc thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch trong năm 2021, triển khai thực hiện dự án ngay sau khi nhận được thông báo chi tiết kế hoạch vốn đầu tư; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2021 (bao gồm các nguồn vốn các năm trước chuyển sang); hoàn thiện các thủ tục tập trung giải ngân vốn nước ngoài kế hoạch năm 2021 đã được phân bổ.

Đồng thời, đề ra các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu... đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án. Lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực (kỹ thuật và tài chính), kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án. Có chế tài nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư, chủ dự án, tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiên độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.