VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
6 tháng, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 371,32 tỷ USD

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 6/2022 đạt 65,07 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021.

6 tháng, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 371,32 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 6/2022 đạt 65,07 tỷ USD, tăng 2,4% (tương ứng tăng 1,53 tỷ USD) so với tháng trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 371,32 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng 52,32 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng công cụ phái sinh tiền tệ của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tổng cục Hải quan bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu

6 tháng, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá ước đạt 371,2 tỷ USD

“Mắt xích” đẩy nhanh thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Trong đó, trị giá xuất khẩu tháng 6/2022 đạt 32,84 tỷ USD, tăng 6,2% (tương ứng tăng 1,92 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu là 32,23 tỷ USD, giảm 1,2% (tương ứng giảm 383 triệu USD) so với tháng trước.

Lũy kế 6 tháng, trị giá xuất khẩu đạt 186,03 tỷ USD, tăng 17,3% (tương ứng tăng 27,46 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu đạt 185,29 tỷ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 24,86 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Tính trong 2 quý đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước xuất siêu đạt 743 triệu USD.

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng là 44,38 tỷ USD, tăng 3,4% so với tháng trước, đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 2 quý đầu năm 2022 lên 255,83 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 35,26 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này là 23,96 tỷ USD, tăng 6,8% so với tháng trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 2 quý đầu năm 2022 của doanh nghiệp FDI lên gần 135,9 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng 19,15 tỷ USD) so với 2 quý đầu năm 2021 và chiếm 73,1% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 6/2022 là 20,42 tỷ USD, giảm 0,3% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 2 quý đầu năm 2022 đạt 119,93 tỷ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 16,1 tỷ USD) so với 2 quý đầu năm 2021, chiếm 64,7% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 6/2022 đạt thặng dư 3,54 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong 2 quý đầu năm 2022 lên mức thặng dư 15,97 tỷ USD...

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM