6 tháng, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá ước đạt 371,2 tỷ USD

Minh Anh

6 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 371,2 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2021, đồng thời, cả nước ước tính xuất siêu khoảng 710 triệu USD.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 371,2 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2021.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 371,2 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng cục Hải quan vừa cho biết, tháng 6/2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 65,01 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng 5/2022 (tương ứng tăng 1,48 tỷ USD). Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 371,2 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng 52,17 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tháng 6, trị giá xuất khẩu ước đạt 32,64 tỷ USD, tăng 5,6% (tương ứng tăng 1,73 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu ước đạt 32,37 tỷ USD, giảm 0,8% (tương ứng giảm 246 triệu USD) so với tháng 5.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu hàng hoá cả nước ước đạt 185,94 tỷ USD, tăng 17,3% (tương ứng tăng 27,37 tỷ USD) và nhập khẩu ước đạt 185,23 tỷ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 24,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 6, cả nước ước xuất siêu 276 triệu USD. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, cả nước ước tính xuất siêu khoảng 710 triệu USD.

Số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý trong tháng 6 đạt 38.810 tỷ đồng; luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 226.588 tỷ đồng, bằng 64,4% dự toán, bằng 61,2% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2021.