VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cần đánh giá nguyên nhân giảm bậc chỉ số môi trường kinh doanh

Cần sớm có chiến lược khắc phục và cải thiện chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Cần đánh giá nguyên nhân giảm bậc chỉ số môi trường kinh doanh

Trước tình hình chỉ số môi trường kinh doanh bị giảm bậc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành đánh giá nguyên nhân giảm bậc hoặc xếp hạng thấp và chịu trách nhiệm cải thiện từng chỉ số thành phần. Đồng thời giao Tổ công tác tăng cường hoạt động kiểm tra, đôn đốc nhiệm vụ này.

Môi trường kinh doanh Việt Nam - nhìn từ xếp hạng toàn cầu

[Infographics] Việt Nam tăng điểm về cải cách môi trường kinh doanh

Xóa bỏ rào cản môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp khu vực tư nhân

Đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp

Thông qua công tác kiểm tra trong tháng 10/2019, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đánh giá Bộ Tài chính đã triển khai cải cách mạnh mẽ thủ tục hải quan theo hướng điện tử hóa, hướng tới hải quan điện tử, phù hợp chuẩn mực quốc tế; chủ trì xây dựng Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo hướng cơ quan Hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu (trừ các mặt hàng liên quan đến an ninh, quốc phòng, kiểm dịch...), bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm, trình Chính phủ trong quý I/2020.

Trong tháng 11/2019, Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, đề xuất xử lý các vướng mắc do quy định của các luật, pháp lệnh báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; rà soát, đề xuất xử lý các vướng mắc do quy định của các Nghị định, Thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Nhằm khắc phục và cải thiện chỉ số môi trường kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành đánh giá nguyên nhân giảm bậc hoặc xếp hạng thấp và chịu trách nhiệm cải thiện từng chỉ số thành phần. Theo đó, đối với các mặt hàng còn chịu nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành của nhiều cơ quan, trong đó, với sữa chế biến và sản phẩm chế biến từ sữa, Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với sữa chế biến và sản phẩm chế biến từ sữa theo hướng chỉ định các cơ quan thú y vùng, cơ quan kiểm dịch động vật vùng có đủ điều kiện, năng lực thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với mặt hàng này. Cơ quan được chỉ định thực hiện đồng thời việc kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm dịch theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện kiểm tra chuyên ngành khi nhập khẩu đối với bột, tinh bột. Bộ Công Thương rà soát, cắt giảm các mặt hàng này trong danh mục các mặt hàng phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, loại bỏ các sản phẩm, hàng hóa là chất hỗ trợ chế biến Casein ra khỏi danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ; chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế rà soát, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với các mặt hàng dược liệu phải kiểm dịch.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM