VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Chặt chẽ trong quy định xóa nợ thuế

Những quy định về xóa nợ thuế không còn khả năng thu hồi được đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế. Nguồn: internet

Chặt chẽ trong quy định xóa nợ thuế

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 đã quy định cụ thể các nội dung về xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đảm bảo chặt chẽ, tránh việc lợi dụng làm thất thu ngân sách nhà nước.

Điểm nhấn trong hiện đại hóa lĩnh vực thuế nửa đầu năm 2019

Nhiều biện pháp chống thất thu ngân sách hiệu quả

Thu ngân sách Trung ương cao nhất 5 năm, nợ công được cơ cấu theo hướng bền vững

Lần đầu tiên "Luật hóa" quy định quản lý thuế với thương mại điện tử

04 đối tượng được xóa nợ

Theo Luật Quản lý thuế năm 2019, có 04 đối tượng được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, cụ thể:

Một là, doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Hai là, cá nhân đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản, bao gồm cả tài sản được thừa kế để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ.

Ba là, các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế nhưng không còn khả năng thu hồi.

Bốn là, tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với các trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có phạm vi rộng đã được xem xét miễn tiền chậm nộp và đã được gia hạn nộp thuế mà vẫn còn thiệt hại, không có khả năng phục hồi được sản xuất, kinh doanh và không có khả năng nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Quy định trên hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế và sẽ góp phần giảm chi phí, nhân lực của Nhà nước trong việc theo dõi, quản lý những khoản nợ không còn khả năng thu. Qua đó, giúp cơ quan Thuế, Hải quan có điều kiện tập trung nguồn lực vào việc quản lý và đôn đốc các khoản nợ có khả năng thu, tăng cường hiệu lực và hiệu quả trong quản lý thuế, chống thất thu, tăng thu cho ngân sách nhà nước...

Đảm bảo chặt chẽ

Nhằm đảm bảo chặt chẽ trong việc thực hiện xóa nợ đọng thuế, tránh việc lợi dụng gây thất thu ngân sách nhà nước, Luật Quản lý thuế năm 2019 đã quy định rõ trách nhiệm của người nộp thuế đã được xóa nợ.

Theo đó, người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt trước khi quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thì phải hoàn trả cho Nhà nước khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã được xóa.

Chính phủ quy định việc phối hợp giữa cơ quan quản lý thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh, chính quyền địa phương bảo đảm các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã được xóa phải được hoàn trả vào ngân sách nhà nước trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Những quy định về xóa nợ thuế không còn khả năng thu hồi được đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế. Trường hợp cố tình trốn thuế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Trình tự thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền xóa nợ thuế cũng được quy định chặt chẽ từ cấp Chi cục Thuế hoặc Cục Thuế là cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế đến UBND cấp tỉnh, thành phố, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ.

Hằng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo tình hình kết quả xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cho Hội đồng nhân dân cùng cấp vào kỳ họp đầu năm. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp tình hình xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt để Chính phủ báo cáo Quốc hội khi quyết toán ngân sách nhà nước...

Được biết, Tổng cục Thuế đang dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế năm 2019, trong đó hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện theo các bước, các tiêu chí rõ ràng công khai, minh bạch. Đối với các trường hợp chây ỳ, không nộp tiền thuế, tẩu tán tài sản, cố tình chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước, Tổng cục Thuế sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật để thu hồi tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Cơ quan này cũng đang xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Như vậy, những quy định về xóa nợ thuế không còn khả năng thu hồi được đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế. Trường hợp cố tình trốn thuế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM