Điểm nhấn trong hiện đại hóa lĩnh vực thuế nửa đầu năm 2019

Minh Khôi

Trong 6 tháng đầu năm, công tác hiện đại hóa lĩnh vực thuế tiếp tục thu được nhiều kết quả tích cực như: Số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế đạt tỷ lệ 98,99%; Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng đạt tỷ lệ 97,82%; Số lượng doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đạt 99,98%...

Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc.
Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc.

Báo cáo mới đây của Bộ Tài chính cho biết, đối với việc mở rộng hệ thống khai thuế qua mạng, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tính đến ngày 31/05/2019 đã có 721.353 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,98% trên tổng số 721.516 doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Riêng số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/5/2019 là 6.660.202 hồ sơ.

Trong triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, đến nay đã hoàn thành kết nối 50 ngân hàng thương mại với Tổng cục Thuế và 63 cục thuế trong cả nước. Nhờ việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ, tính đến ngày 31/05/2019, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 714.202 doanh nghiệp trên tổng số 721.516 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 98,99%.

Hiện nay, số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 705.753 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 97,82% trên tổng số 721.516 doanh nghiệp đang hoạt động, với số tiền đã nộp ngân sách nhà nước từ ngày 01/01/2019 đạt 298.088 tỷ đồng với 1.760.265 giao dịch nộp thuế điện tử.

Về hoàn thuế điện tử, từ ngày 04/08/2017, hệ thống mở rộng triển khai cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế tại 63 tỉnh, thành phố. Tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/05/2019, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 5.288 trên tổng số 5.582 doanh nghiệp hoàn thuế, đạt tỷ lệ 94,73%; Số hồ sơ tiếp nhận là 10.027 hồ sơ trên tổng số 10.429 hồ sơ đạt tỷ lệ 96,14%; tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 7.260 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 44.074 tỷ đồng...

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế cũng đã tổ chức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng. Tính từ thời điểm triển khai đến ngày 31/05/2019 có 255 doanh nghiệp đang tham gia thí điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/05/2019 có 518.797 hóa đơn đã được xác thực, tổng doanh thu xác thực là hơn 12.924 tỷ đồng, tổng số thuế đã xác thực là hơn 1.132 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dịch vụ nộp thuế đất đai, hộ cá nhân điện tử cũng đã được cơ quan thuế quyết liệt triển khai. Cụ thể, đã triển khai khai thuế điện tử đối với tờ khai cho thuê nhà tại 46 Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc. Kết quả triển khai đến ngày 31/05/2019 đã có 52.377 tài khoản được đăng ký, trong đó, Cục Thuế TP. Hà Nội đạt 14.696 tài khoản; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đạt 33.072 tài khoản; các Cục Thuế còn lại: 4.609 tài khoản, cùng với 55.853 tờ khai đã gửi, trong đó, Cục Thuế TP. Hà Nội có 12.927 tờ khai; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có 39.681 tờ khai; các Cục Thuế còn lại có 3.245 tờ khai. Trong hoạt động nộp thuế điện tử, hiện đã kết nối dữ liệu thành công với 06 Ngân hàng thương mại gồm: Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, MBBank, VPBank.

Về triển khai dịch vụ nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử, theo Công văn số 4792/C08-P1 ngày 13/11/2018 của Cục Cảnh sát giao thông về việc thử nghiệm hệ thống truyền nhận dữ liệu thông tin lệ phí trước bạ điện tử, từ ngày 03/12/2018 đến ngày 28/02/2019, Tổng cục Thuế đã phối hợp với các ngân hàng, Cục Cảnh sát giao thông triển khai thử nghiệm hệ thống cho 28/29 điểm đăng ký xe mô tô và 05/05 điểm đăng ký xe ô tô tại địa bàn các quận, huyện thuộc TP. Hà Nội và phối hợp giải quyết những vướng mắc trong quá trình thử nghiệm.

Hiện nay, còn lại 01 điểm đăng ký xe mô tô tại quận Đống Đa chưa triển khai hệ thống do Cục Cảnh sát giao thông đề nghị lùi thời gian triển khai sau khi bố trí được kế hoạch.

Về việc mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế cho biết đến nay, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh  và các thành phố lớn.