VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Giảm 296 chi cục thuế, ngành Thuế vượt mục tiêu sắp xếp, hợp nhất

Sáng ngày 26/2/2020, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập chi cục thuế khu vực thuộc 63 cục thuế tỉnh/thành phố.

Ngành Thuế "về đích" trước 10 tháng trong sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế

Bộ Tài chính nghiên cứu các giải pháp, chính sách thuế để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thêm 24 cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan cho người xuất, nhập cảnh

Tổng cục Thuế lấy ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định thực hiện Luật Quản lý thuế

Xác nhận số thuế đã nộp NSNN bằng phương thức điện tử

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn và các đại biểu bấm nút hòa mạng các chi cục thuế khu vực vào hệ thống quản lý thuế chung cả nước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn và các đại biểu bấm nút hòa mạng các chi cục thuế khu vực vào hệ thống quản lý thuế chung cả nước.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, đại diện các bộ, ngành và đông đảo cán bộ, công chức thuế tại 63 điểm cầu địa phương.

Hoàn thành vượt kế hoạch sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, toàn ngành Tài chính đã đề ra và tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với quá trình đổi mới phương thức quản lý, cải cách, hiện đại hóa ngành; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu đề ra.

Sau khi thực hiện các quyết định hợp nhất, hệ thống thuế đã giảm được 296 chi cục thuế. Từ 711 chi cục, đến nay, cả nước chỉ còn 415 chi cục thuế, đạt 102% kế hoạch và vượt thời gian trước 10 tháng so với mục tiêu đã đề ra.

Nhờ đó, từ ngày 1/1/2018 đến nay, Bộ Tài chính đã rà soát, sắp xếp bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, qua đó đã cắt giảm được 2.985 đầu mối đơn vị hành chính, giảm trên 2.044 vị trí chức vụ lãnh đạo từ cấp tổ, đội trở lên.

Riêng với hệ thống thuế, thực hiện chủ trương sắp xếp hệ thống thuế theo khu vực, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 01 ngày 9/5/2018, xây dựng Đề án cụ thể để báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, trong đó đề ra mục tiêu đến năm 2020 giảm số lượng chi cục thuế từ 711 Chi cục còn 420 Chi cục (giảm 291 Chi cục).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.

Theo đó, trong năm 2018, Bộ Tài chính đã triển khai việc hợp nhất điểm tại 06 Cục Thuế tỉnh, thực hiện sắp xếp, hợp nhất 34 chi cục thuế để thành lập 16 chi cục thuế khu vực, giảm 18 chi cục thuế. Năm 2019, tiếp tục rà soát, thực hiện sắp xếp đối với 61 Cục Thuế, hợp nhất 365 chi cục thuế thành 172 chi cục thuế khu vực; giảm 193 chi cục thuế. Trong tháng 12/2019 và các tháng 1, tháng 2/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành các quyết định hợp nhất chi cục thuế trực thuộc 34 Cục Thuế tỉnh, thành phố. 

Như vậy, sau khi thực hiện các quyết định hợp nhất, hệ thống thuế đã giảm được 296 chi cục thuế tại 63/63 Cục Thuế. Từ 711 chi cục, đến nay, cả nước chỉ còn 415 chi cục thuế, đạt 102% kế hoạch và vượt thời gian trước 10 tháng so với mục tiêu đã đề ra. 

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, kết quả sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Bộ Tài chính đã cho thấy những hiệu quả bước đầu trong việc giảm bớt các tầng nấc trung gian, giảm các bộ phận quản lý nội ngành, tập trung nguồn lực cho bộ phận tác nghiệp trực tiếp; qua đó, giảm số vị trí chức vụ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là cấp chi cục và cấp đội; thanh lọc bộ máy, góp phần cơ cấu lại đội ngũ công chức của Ngành; đồng thời, gắn cải cách bộ máy với cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa Ngành; thay đổi phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật của ngành Tài chính, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp tục cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế

Đánh giá cao những kết quả ngành Tài chính đã đạt được trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, kết quả trên là nhờ quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống, nhất là lãnh đạo Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, kết quả tổ chức lại một bước hệ thống ngành Thuế là tấm gương tốt thúc đẩy các cấp, một số ngành Trung ương nghiên cứu, vận dụng để tinh gọn bộ máy mà vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả này càng có ý nghĩa quan trọng khi hiện nay cả nước đang thực hiện mục tiêu kép: Vừa chống dịch COVID-19, vừa triển khai tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mặc dù triển khai sắp xếp lại bộ máy, nhưng nhiệm vụ thu thuế, nguồn thu quan trọng nhất của ngân sách nhà nước vẫn được bảo đảm. Toàn Ngành đã thu ngân sách năm 2019 đạt 1,27 triệu tỷ đồng, vượt 9,3%, lần đầu tiên, cả 63 tỉnh, thành phố đều thu ngân sách vượt kế hoạch.

Năm 2019 cũng là năm chứng kiến sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính thuế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% các chi cục thuế với hơn 760 nghìn doanh nghiệp, đạt 99,86% tổng số doanh nghiệp; số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử đạt 99,49%, có 93,32% số doanh nghiệp hoàn thuế điện tử.

Những kết quả ngành Tài chính đã đạt được đã góp phần quan trọng vào thành công toàn diện của đất nước năm 2019 nói chung cũng như trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII quy định một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính, ngành Thuế cần có chương trình tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, nhất là chính sách thuế; Phấn đấu nâng hạng chỉ số nộp thuế từ 7-10 bậc trong xếp hạng môi trường kinh doanh; Ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngành Thuế; Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, thực hiện tốt chiến lược về nguồn nhân lực một cách công khai, minh bạch trong công tác cán bộ của toàn hệ thống, nhất là khi sắp xếp bộ máy...

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn và các đại biểu đã tham dư lễ Bấm nút hòa mạng các chi cục thuế khu vực vào hệ thống quản lý thuế chung cả nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM