VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Huy động mọi nguồn lực, mọi biện pháp kiểm soát đại dịch Covid-19

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2021, bàn một số nhiệm vụ trọng tâm quý I/2021. Nguồn: TTXVN

Huy động mọi nguồn lực, mọi biện pháp kiểm soát đại dịch Covid-19

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp đầu tiên, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2021, bàn một số nhiệm vụ trọng tâm quý I/2021, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều nỗ lực, quan tâm, chăm lo tổ chức cho nhân dân đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, chống lãng phí đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư.

Tập trung xử lý 5 cân đối lớn trong phát triển đất nước

Tạo thế và lực mới cho giai đoạn tiếp theo

Đổi mới, sáng tạo, cải cách mạnh mẽ, quyết liệt hành động hơn nữa

Vững tin thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ

Về nhiệm vụ trọng tâm quý I/2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, mọi biện pháp kiểm soát đại dịch Covid-19, không để dịch ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, các tổ chức đảng, các cấp, các ngành cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, vừa cấp bách, vừa lâu dài đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch Covid-19, huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan, để dịch lây lan.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung triển khai học tập, phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngay từ những này đầu năm. Các cơ quan liên quan tiếp thu, sớm hoàn thiện và ban hành các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức thật khoa học, nghiêm túc việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, các tổ chức đảng, các cấp, các ngành sớm xây dựng, hoàn thiện Chương trình hành động cụ thể, thực hiện Nghị quyết của Đại hội, trước mắt là những công việc cần làm ngay trong quý I/2021.

Phát huy kết quả, ưu điểm từ những việc đã làm tốt để làm tốt hơn; kiểm điểm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những việc làm chưa tốt để tránh sai phạm; khẩn trương sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp; Thực hiện tốt chính sách cán bộ với các đồng chí nghỉ hưu, hoặc không tham gia cấp ủy khóa mới; Đồng thời, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị về bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp các cơ quan sớm tham mưu Bộ Chính trị phân công công tác các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và định hướng kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp, các ngành không được kéo dài thời gian, không khí Tết mà bắt tay ngay vào công việc. Với những việc phải làm ngay thì cấp ủy tập trung chỉ đạo quyết liệt, nơi đang có dịch thì quyết không để dịch lây lan, nơi chưa có dịch thì ngăn chặn bằng được, không để dịch xuất hiện. Vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác đối ngoại; bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Cũng tại cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, dịch bệnh còn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, chủ trương mua và sử dụng vaccine phòng Covid-19 cho nhân dân phải được thực hiện khẩn trương. Về kinh phí mua, vận chuyển, bảo quản vaccine sẽ được lấy chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chỉ  đạo, việc mua, sử dụng vaccine cần được tiến hành thực hiện trong điều kiện khẩn cấp và áp dụng mua sắm trong trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật, theo các khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và của nhà sản xuất.

Thực hiện chủ trương trên, Bộ Chính trị giao Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo Chính phủ, các bộ, ngành liên quan cụ thể hóa; tổ chức việc mua, sử dụng vaccine phòng Covid-19 và chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị; bên cạnh đó, cần đẩy mạnh nghiên cứu, tiến tới tổ chức sản xuất vaccine phòng Covid-19 trong nước, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, thích ứng với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM