VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Khoán xe công là biện pháp hiệu quả để thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Phấn đấu đến năm 2020 sẽ giảm 30 - 50% xe công. Nguồn: internet

Khoán xe công là biện pháp hiệu quả để thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã khẳng định như vậy tại phiên thảo luận tại tổ của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước ngày 22/5/2018.

Nhiều chuyển biến tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Không mua sắm tập trung cấp quốc gia năm 2018 đối với tài sản

Xử lý tài sản là xe ô tô công khi dự án kết thúc thế nào?

Dư luận đồng tình cao về cơ chế khoán xe công

Trao đổi về các giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Bộ Tài chính đang thực hiện đồng loạt các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác này, điển hình là việc quản lý, giao khoán xe ô tô công.

Theo đó, Bộ Tài chính đã thực hiện khoán xe ô tô công hiệu quả, các Cục thuộc Bộ hiện không giữ xe, sắp xếp lại các lái xe và qua sắp xếp đã dôi dư 17 xe. Các Thứ trưởng tại Bộ Tài chính cũng sử dụng chế độ khoán xe. Cũng theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, chủ trương chung là phấn đấu đến năm 2020 sẽ giảm 30 - 50% xe công.

Về dự thảo Nghị định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, dự thảo Nghị định đã được cho ý kiến qua nhiều vòng, Chính phủ bỏ phiếu 100% đồng ý, có 1 ý kiến về ô tô của cơ sở ngoại giao ở nước ngoài đang được tiếp thu để trang bị phù hợp từng địa bàn.

Dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung như: Xe dùng chung, các cơ quan sử dụng chung xe một đầu xe; Cân nhắc giá trị xe ở các vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, số lượng có thể giảm nhưng tăng giá trị mua sắm xe...

Trao đổi thêm về vấn đề thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, tiết kiệm chống lãng phí phải được thực hiện hiệu quả trong từng cơ quan, đơn vị, từng cơ sở nhỏ nhất và mỗi con người cụ thể. Theo Bộ trưởng, cần làm rõ các chức năng cũng như trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương thì việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí mới hiệu quả.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM