VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Ngành Thuế thu NSNN 8 tháng năm 2019 đạt 69,7% so với dự toán pháp lệnh

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế TP. Hà Nội.

Ngành Thuế thu NSNN 8 tháng năm 2019 đạt 69,7% so với dự toán pháp lệnh

Tổng cục Thuế cho biết trong 8 tháng năm 2019, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra hơn 32.700 tỷ đồng. 

Cục Hải quan TP. Hà Nội - 8 tháng thu NSNN đạt 69,14% dự toán

Chống thất thu thuế đối với loại hình taxi công nghệ

Cần sự hợp tác của các ngân hàng trong thu thuế thương mại điện tử

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường chống thất thu thuế

Theo đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 8.900 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 1.380 tỷ đồng; giảm lỗ gần 22.400 tỷ đồng; trong đó, đã thanh tra 295 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, kiến nghị xử lý qua thanh tra hơn 7.900 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 8 tháng năm 2019 do cơ quan thuế quản lý đạt 814.186 tỷ đồng, bằng 69,7% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, thu từ dầu thô ước đạt 87% dự toán, chủ yếu do giá dầu bình quân đạt 67,9 USD/thùng, cao hơn 4,4% so với dự toán; sản lượng đạt 74,8% dự toán.

Ngành Thuế thường xuyên rà soát, theo dõi và cập nhật tình hình kinh doanh của doanh nghiệp để đưa vào diện quản lý thuế, tránh bỏ sót nguồn thu. Trong 8 tháng năm 2019, ngành Thuế ước thực hiện được 55.701 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra được 279.881 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Thu nội địa ước đạt 69% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2018. Có 11/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 67%). Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, khu vực sản xuất kinh doanh tăng 13,6%.

Về thu hồi nợ thuế, tính đến thời điểm 31/8/2019, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được 22.117 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng số tiền thuế nợ đã giảm 8,4% so với thời điểm 31/12/2018. Tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) chiếm tỷ trọng 52,7% tổng số tiền thuế nợ, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh chiếm tỷ trọng 47,3% tổng tiền thuế nợ, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng cục Thuế cho biết, lũy kế 8 tháng đầu năm 2019, có 90.979 doanh nghiệp thành lập mới, 53.506 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh, 24.740 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 14.461 doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh.

Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh là 741.302, tăng 43.704 doanh nghiệp (6,27%) so với thời điểm cuối năm 2018.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM