Cục Hải quan Bình Dương:

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường chống thất thu thuế

PV.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2018, bên cạnh tinh thần đoàn kết, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương còn quyết liệt phòng chống tiêu cực, chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu thuế...

Chi cục Hải quan Ngoài Khu công nghiệp (Hải quan Bình Dương) kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container
Chi cục Hải quan Ngoài Khu công nghiệp (Hải quan Bình Dương) kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

 Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò của cán bộ công chức, nhân viên hợp đồng lao động khi thi hành nhiệm vụ, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã đẩy mạnh việc thực thi công tác phòng chống tiêu cực, phiền hà sách nhiễu, tham nhũng; chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính. 

Ban Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Tài chính; các Quyết định của Tổng cục Hải quan về phòng chống tiêu cực, phiền hà sách nhiễu, tham nhũng.

Ngoài ra, công tác giáo dục chính trị tư tưởng về quan điểm, đường lối, chủ trường của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý cán bộ, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ luôn được quan tâm triển khai thực hiện.

Từ đó, tạo sự chuyển biến mới, mạnh mẽ về nhận thức, hành động, quyết tâm chính trị cao trong toàn thể cán bộ công chức thể hiện trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ.

Mỗi cán bộ công chức trong Cục thường xuyên tự rà soát công việc hàng ngày để phát huy những việc đã làm tốt, chấn chỉnh, khắc phục những việc làm chưa tốt, còn hạn chế, không vi phạm kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ công chức Cục Hải quan tỉnh Bình Dương trên cơ sở phân công thực hiện nhiệm vụ đã ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ và được lưu vào hồ sơ cá nhân và được xem xét đánh giá, phân loại, khen thưởng hàng năm đối với tập thể và cá nhân.

Không những thế, thường xuyên rà soát, đôn đốc các cán bộ công chức phụ trách số điện thoại, đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử, hộp thư góp ý của đơn vị để tiếp nhận các ý kiến của cá nhân, doanh nghiệp.

Xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh nhằm đáp ứng được yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua đó, xây dựng và bảo vệ hình ảnh, truyền thống tốt đẹp của Hải quan tỉnh Bình Dương cũng như của Hải quan Việt Nam trước người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tăng cường chống buôn lậu, chống thất thu thuế

Để công tác chống buôn lậu, chống thất thu thuế đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã xây dựng Kế hoạch triển khai các giải pháp phòng chống thất thu thuế, buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.

Cụ thể, Cục đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, rà soát nội bộ truy thu đủ số thuế còn thiếu; Tổ chức nhiều đợt tập huấn, hội thảo về công tác Giá, Áp mã số HS, C/O, quyết toán thuế, kiểm tra sau thông quan, áp dụng soi chiếu hàng hóa bằng máy soi container nhằm nâng cao kỹ năng kiểm tra, phát hiện sai phạm chống gian lận thương mại, đảm bảo thu đủ số thuế phải nộp.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cũng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, nghiên cứu nắm tình hình, phối hợp tốt với các đơn vị chức năng trong và ngoài Ngành để phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, không để hình thành đường dây, ô nhóm buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.

Tính đến tháng 7/2018, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã phát hiện và xử lý 05 trường hợp vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động của Hải quan với tổng số tiền phạt hơn 670 triệu đồng.