VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
NSNN thu 421 nghìn tỷ đồng, chi 376,4 nghìn tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

NSNN thu 421 nghìn tỷ đồng, chi 376,4 nghìn tỷ đồng

Tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN) từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2019 ước tính đạt 376,4 nghìn tỷ đồng trong đó chi thường xuyên đạt 278,8 nghìn tỷ đồng.

Trong tháng 2/2019: Thu nộp NSNN 384.689 triệu đồng từ hoạt động chống buôn lậu

Ngành Thuế: Thu NSNN 2 tháng đầu năm đạt 213.565 tỷ đồng

Đôn đốc công tác phân bổ kế hoạch vốn nguồn NSNN năm 2019

Kho bạc Nhà nước: Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về số liệu thu chi NSNN

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê liên quan đến NSNN cho biết, tổng thu NSNN từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2019 ước tính đạt 421 nghìn tỷ đồng, bằng 29,8% dự toán năm, trong đó thu nội địa 337,3 nghìn tỷ đồng, bằng 28,7%; thu từ dầu thô 15,3 nghìn tỷ đồng, bằng 34,4%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 67,7 nghìn tỷ đồng, bằng 35,8%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 43,9 nghìn tỷ đồng, bằng 24,7% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 54,7 nghìn tỷ đồng, bằng 25,6%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 69,5 nghìn tỷ đồng, bằng 28,8%; thu thuế thu nhập cá nhân 37,1 nghìn tỷ đồng, bằng 32,8%; thu thuế bảo vệ môi trường 12,9 nghìn tỷ đồng, bằng 18,7%; thu tiền sử dụng đất 29,8 nghìn tỷ đồng, bằng 33,1%.

Tổng chi NSNN từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2019 ước tính đạt 376,4 nghìn tỷ đồng, bằng 23% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 274,8 nghìn tỷ đồng, bằng 27,5%; chi đầu tư phát triển 65,3 nghìn tỷ đồng, bằng 15,2%; chi trả nợ lãi 35,1 nghìn tỷ đồng, bằng 28,1%.

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM