Kho bạc Nhà nước: Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về số liệu thu chi NSNN

BD

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cùng cán bộ, công chức KBNN tại 63 tại điểm cầu trực tuyến.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Quang Vinh cho biết, bám sát Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, với tinh thần cải cách thủ tục hành chính, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách, hệ thống KBNN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật, ngay từ đầu năm 2018.

Kết quả, hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan có liên quan thực hiện các giải pháp trong công tác tổ chức thu, trao đổi thông tin hàng ngày, đẩy mạnh hiện đại hóa phương thức thu phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2018, đến hết ngày 14/12, đạt 1.392.719 tỷ đồng, trong đó thu trong cân đối đạt 1.266.183 tỷ đồng, bằng 95,98% so với dự toán năm.

04 nhóm giải pháp của KBNN:          “Tập trung nguồn lực thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN; Đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa theo định hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; Hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao".

Đối với kiểm soát chi thường xuyên, đến hết ngày 14/12, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát chi đạt 773.003 tỷ đồng, bằng 79,2% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán 12.775 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 36,5 tỷ đồng.

Trong kiểm soát chi đầu tư, đến hết 14/12, giải ngân qua hệ thống KBNN đạt 241.844 tỷ đồng, bằng 62% so với kế hoạch vốn năm. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán 59,5 tỷ đồng. Về công tác huy động vốn, KBNN đã có biện pháp điều hành linh hoạt, tính đến ngày 30/11, KBNN đã tổ chức thực hiện 46 phiên đấu thầu TPCP, huy động được 152.347 tỷ đồng (trong đó phát hành cho Bảo hiểm xã hội là 93.302 tỷ đồng).

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ quản lý tiền, tài sản nhà nước cũng được KBNN quản lý chặt chẽ, trong năm 2018, toàn hệ thống KBNN đã phát hiện và thu giữ 51 tờ tiền giả các loại và trả lại 1.807 món tiền khách hàng nộp thừa với tổng số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đánh giá, năm 2018 hệ thống KBNN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu cơ bản của ngành Tài chính đã được Chính phủ giao ngay từ những ngày đầu năm 2018.

Năm 2019, dự báo tình hình kinh tế thế giới còn nhiều biến động, vì vậy, để triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách đạt hiệu quả như Nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2019, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn yêu cầu hệ thống KBNN cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

Thứ nhất, tiếp tục khắc phục những tồn tại, vướng mắc của năm 2018 để triển khai có hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ của năm 2019.

Thứ hai, về công tác thu, cần tích cực phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan thuế để tiếp tục cải cách công tác hiện đại hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là trong vấn đề thực hiện thu thuế điện tử.

Thứ ba, cần tiếp tục thực hiện việc kiểm soát chi chặt chẽ; đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư và chi thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra về quy trình nghiệp vụ, kỹ năng thanh tra, kiểm toán nội bộ...

Thứ năm, tập trung vào thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với người dân. 

“Đẩy mạnh công tác hiện đại hóa KBNN, trong đó triển khai quyết liệt đề án quy hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin mà trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về số liệu thu chi theo báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý của các đơn vị KBNN; Hiện đại hóa hơn nữa công tác kế toán, công tác báo cáo quyết toán tiến tới thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt” - Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tổng giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn tiếp thu ý kiến chỉ đạo.
Tổng giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tạ Anh Tuấn khẳng định, với truyền thống đoàn kết, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc hệ thống KBNN sẽ nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là việc xây dựng hệ thống KBNN ngày càng chính quy, hiện đại...