VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Sẽ quy định rõ hơn về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Quy định rõ hơn về sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Nguồn: internet

Sẽ quy định rõ hơn về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Sau hơn 1 năm thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 về sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Bộ Tài chính cho rằng, cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP theo hướng quy định rõ hơn về một số nội dung tại Nghị định.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được triển khai chủ động, đồng bộ

Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá việc khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công và những vấn đề đặt ra

Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công: Một năm nhìn lại

Quy định rõ hơn phạm vi áp dụng

Theo Bộ Tài chính, hiện nay, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP quy định loại trừ Nhà, đất của công ty cổ phần được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc nhận chuyển nhượng hợp pháp sau thời điểm được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa” không thực hiện sắp xếp lại là chưa phù hợp.

Lý giải nội dung này, Bộ Tài chính cho biết, các cơ sở nhà, đất là tài sản của các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. Do đó, Bộ Tài chính đề xuất bỏ quy định về nhà, đất không thuộc phạm vi áp dụng quy định tại Nghị định này nhà, đất của công ty cổ phần được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc nhận chuyển nhượng hợp pháp sau thời điểm được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Trên thực tế, ngoài “nhà, đất không phải của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp”, còn có nhiều loại nhà, đất cần loại ra khỏi phạm vi áp dụng của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP do việc quản lý, sử dụng đã được điều chỉnh cụ thể tại các các pháp luật khác như: Đất thuộc trách nhiệm quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Khoản 2 Điều 8 Luật Đất đai 2013); đất, nhà, công trình là tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Luật giao thông đường bộ 2018), đường sắt (Luật đường sắt 2017), đường thủy nội địa (Luật Giao thông đường thủy nội địa), đất, nhà, công trình là tài sản kết cấu hạ tầng cảng biển (Luật Hàng hải); nhà, đất là tài sản bảo đảm xử lý nợ của các tổ chức tín dụng đang trong quá trình xử lý nợ...

Bộ Tài chính cũng đề xuất quy định rõ về đối tượng là doanh nghiệp thực hiện sắp xếp nhà, đất gồm: Công ty mẹ và công ty thành viên mà công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định về xác định giá trị tài sản trên đất và giá trị quyền sử dụng đất làm căn cứ để xác định thẩm quyền quyết định bán nhà, đất; Sửa đổi thẩm quyền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà, đất thuộc trung ương quản lý có nguyên giá nhà, đất dưới 500 tỷ đồng theo hướng: phân cấp cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định bán nhà, đất thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Bổ sung quy định thu hồi đất vì quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội

Để thống nhất thực hiện và phù hợp với pháp luật đất đai, Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ bổ sung quy định về trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và việc hạch toán, thanh toán các chi phí có liên quan khi thực hiện các quyết định xử lý nhà, đất theo các hình thức: thu hồi, điều chuyển, chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý.

Khi thực hiện quyết định xử lý nhà, đất theo các hình thức thu hồi, điều chuyển, chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng nhà, đất sẽ phải điều chỉnh giảm tài sản, giá trị tài sản trên sổ kế toán. Tuy nhiên, tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP chưa có quy định cụ thể việc hạch toán trên sổ kế toán. Vì vậy, Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ bổ sung một khoản quy định về các nội dung này.

Bổ sung thẩm quyền thu hồi, điều chuyển, bán nhà, đất

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, tổ chức chính trị - xã hội thuộc đối tượng áp dụng tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP. Tuy nhiên, thẩm quyền quyết định việc xử lý tài sản công tại được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Vì vậy, để thống nhất giữa các Nghị định, Bộ Tài chính dự kiến bổ sung quy định về thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển, bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại tổ chức chính trị - xã hội và việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà, đất tại tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 165/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Quy định cụ thể về xử lý chuyển tiếp

Bộ Tài chính đề xuất quy định cụ thể trường hợp chuyển tiếp đối với phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Quy định xử lý chuyển tiếp như nhà, đất của công ty cổ phần trước đây không thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà, đất nhưng nay thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà, đất mà công ty cổ phần đang thực hiện dở dang việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã rà soát, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung về câu, chữ tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP còn thiếu, chưa rõ nghĩa để đảm bảo thống nhất, dễ hiểu trong quá trình thực hiện.

Được biết, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương tại Công văn số 5467/BTC-QLCS ngày 14/5/2019.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM