VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
6 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế Thái Bình thu ngân sách đạt 73% dự toán

Cục Thuế Thái Bình thường xuyên đánh giá tình hình quản lý thuế, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, nghiêm túc rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế.

6 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế Thái Bình thu ngân sách đạt 73% dự toán

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế Thái Bình thu ngân sách đạt 4.565,2 tỷ đồng, bằng 73% dự toán Trung ương, 67% dự toán của Tỉnh, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu từ thuế, phí (trừ tiền sử dụng đất) ước thực hiện 2.821,2 tỷ đồng, đạt 54,7% dự toán; tăng 41,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng cục Thuế bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế Thái Bình

Cục Thuế Thái Bình: Bứt phá để về đích

Cục Thuế Thái Bình: Bước đột phá mới

Cục thuế Thái Bình: Nhanh chóng vào cuộc thực hiện nhiệm vụ

 Theo Cục Thuế Thái Binh, kết quả thu ngân sách 6 tháng được đánh giá đạt tỷ lệ khá so với dự toán và tăng cao so với cùng kỳ năm 2020.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, CỤc Thuế Thái Bình đã thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh

Cụ thể, Cục Thuế Thái Bình đã tổ chức tổng kết công tác thuế năm 2020 đánh giá kết quả và đề ra những biện pháp khắc phục hạn chế ngay từ đầu năm 2021, đồng thời cụ thể hóa các giải pháp và thực hiện quyết liệt với từng sắc thuế, từng nguồn thu, từng địa bàn; Thực hiện ký giao ước thi đua năm 2021 trong toàn ngành; Hàng quý đã tham mưu họp Ban chỉ đạo thu ngân sách nhằm đánh giá và chỉ đạo thực hiện công tác thu trên địa bàn tỉnh;

Đồng Thời, Cục cũng đã triển khai hướng dẫn Người nộp thuế thực hiện gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất (ước tính số gia hạn năm 2021 trên toàn tỉnh là 520 tỷ đồng); Phối hợp với các sở, ngành, chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh và thực hiện chính sách thuế;

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để tham mưu trình UBND tỉnh xóa nợ tiền chậm nộp thuế theo thẩm quyền quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội; Tăng cường công tác thanh, kiểm tra thuế; Tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế, khích lệ và động viên kịp thời trong giai đoạn người nộp thuế bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 để tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước…

Bên cạnh những nỗ lực để đạt được kết quả trên, nhìn lại công tác quản lý thuế những tháng đầu năm, Cục Thuế Thái Bình cũng đánh giá tình hình thực hiện các chức năng quản lý thuế, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân; Đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thuế. Điển hình các lĩnh vực như: thanh kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; phân tích, lựa chọn người nộp thuế đưa vào kế hoạch thanh kiểm tra; cấp, bán hóa đơn lẻ; quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh và các khoản thu từ đất; công tác giải quyết khiếu nại; quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; công tác văn thư; công tác tổ chức, tiếp nhận, bố trí nguồn cán bộ mới tuyển dụng ...

Với những tín hiệu tích cực trong kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm và quyết tâm cao của toàn ngành, Cục Thuế Thái Bình phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao ở mức cao nhất; Đồng thời, xây dựng bộ máy ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM