Cục Thuế Thái Bình: Bước đột phá mới

PV.

Với kết quả thu nội địa đạt 8.245 tỷ đồng, tăng 76,2% so với năm 2015, năm 2016, Cục thuế tỉnh Thái Bình đã tạo bước đột phá mới về số thu và tỷ lệ vượt dự toán cao nhất từ trước đến nay…

Ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách.
Ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách.

Tạo bước đột phá

Mặc dù, còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng bằng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, nhân viên, ngành Thuế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016.

Theo đó, tổng thu nội địa năm 2016 của Cục thuế Thái Bình đạt 8.245 tỷ đồng, trong đó tổng thu nội địa cân đối 8.000 tỷ đồng, đạt 190,8% dự toán Bộ Tài chính, tăng 76,2% so với năm 2015 với số tuyệt đối tăng 3.807 tỷ đồng.

Nếu trừ tiền sử dụng đất và thu khác, số thu thuế và phí 6.519 tỷ đồng, đạt 189,3% dự toán Bộ Tài chính, tăng 98,4% so với năm 2015 với số tuyệt đối tăng 3.076 tỷ đồng. Đây là năm Cục thuế Tỉnh đạt số thu và tỷ lệ vượt dự toán cao nhất từ trước đến nay.

Không chỉ thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước, năm 2016, Cục thuế Thái Bình còn đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. 

Trong năm, ngành Thuế đã ban hành 1.496 quyết định cưỡng chế, trong đó 1.421 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản và 75 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng.

Nếu không tính tiền phạt chậm nộp, đến ngày 31/12/2016, số tiền nợ thuế chỉ còn khoảng 7% tổng thu ngân sách.

 Kết quả trên được mang lại từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, công chức và các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp mang lại hiệu quả cao, người lao động Cục thuế Thái Bình. 

Bên cạnh việc phát huy các lợi thế trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, Ban lãnh đạo Cục Thuế cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và kịp thời có các giải pháp để khắc phục.

Điển hình như: Giữa các sắc thuế, chỉ tiêu thu thuế còn có sự chênh lệch, tình trạng thất thu thuế còn khá phổ biến, công tác kiểm tra thường xuyên chưa thực sự tốt, một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chưa tự giác trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, việc chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn diễn ra…

Nhiệm vụ mới trong năm 2017

Năm 2017, Cục thuế Thái Bình được Bộ Tài chính giao dự toán 6.057 tỷ đồng; dự toán thuế, phí và các khoản thu khác trừ tiền sử dụng đất là 5.077 tỷ đồng, tăng 47,4% so với dự toán năm 2016.

Để hoàn thành được mục tiêu đó, ngay từ những ngày đầu của năm, Cục thuế Tỉnh đã xác định các yêu cầu cần thực hiện đó là: Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, làm chuyển biến nhận thức một cách thực chất, đổi mới tư duy của cả hệ thống, thu đúng, thu đủ và thu kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan và các địa phương bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đề án cơ cấu lại các ngành quan trọng đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Từ đó, có tham mưu hành động cho đúng, quán triệt phương châm đồng hành cùng người nộp thuế, tích cực tháo gỡ khó khăn một cách thực chất, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Đồng thời, nỗ lực tuyên truyển, khắc phục từ nhận thức đến hành động, như: chống trốn tránh nghĩa vụ, chuyển giá của các doanh nghiệp; tạo môi trường thân thiện, hợp tác để các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động của ngành.