VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Cục Thuế Quảng Ninh nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Hằng năm, Cục Thuế Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc, trực thuộc

Cục Thuế Quảng Ninh nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, chủ động ứng phó trước nguy cơ xuất hiện bất ngờ của thiên tai, dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, mới đây Cục Thuế Quảng Ninh đã ban hành Công văn số 2946/CTQNI-VP nhằm nâng cao chất lượng giải quyết giải quyết thủ tục hành chính.

Cục Thuế Quảng Ninh tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản

2 tháng đầu năm, Cục Thuế Quảng Ninh thu ngân sách được 6.644 tỷ đồng

Tháng 01/2022, Cục Thuế Quảng Ninh thu ngân sách được 4.091 tỷ đồng

Theo đó, Cục Thuế Quảng Ninh đã yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đổi mới phương thức làm việc, thúc đẩy việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử thông qua việc triển khai có hiệu quả Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/5/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; Tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh mới thành lập; các chi nhánh có trụ sở chính ngoài địa bàn tỉnh Quảng Ninh...

Trong quá trình giải quyết TTHC, sử dụng lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu của NNT đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu, nhằm hạn chế tối đa việc NNT phải cung cấp, giải trình, đi lại nhiều lần; đồng thời tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các bộ phận chức năng thuộc cơ quan thuế, giữa các cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết TTHC cho NNT.

Tiếp nhận và giải quyết TTHC đúng hạn theo quy định; trường hợp xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính phải thực hiện xin lỗi NNT.

Tiếp tục triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Thực hiện niêm yết công khai về nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị trên Website và tại trụ sở cơ quan Thuế các cấp theo quy định; chú trọng việc tiếp nhận thông tin đề nghị hỗ trợ của NNT, đảm bảo hướng dẫn giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của NNT. Phân công trách nhiệm cụ thể trong việc theo dõi, ghi nhận đầy đủ các thông tin góp ý, xác minh, xử lý kịp thời; đồng thời công bố công khai kết quả xử lý các vi phạm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện TTHC. Thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới với người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra việc công chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong tiếp nhận và giải quyết TTHC cho NNT.

Trong năm 2021 và quý I/2022 toàn ngành Thuế Quảng Ninh đã tiếp nhận, giải quyết đúng hạn khoảng 430 nghìn hồ sơ; không phát sinh trường hợp người nộp thuế phản ánh, kiến nghị về hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước.

Hằng năm, Cục Thuế Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc, trực thuộc; đồng thời thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức thuế; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu nhằm thực hiện tốt tuyên ngôn ngành thuế Việt Nam "Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới".

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM