2 tháng đầu năm, Cục Thuế Quảng Ninh thu ngân sách được 6.644 tỷ đồng

Hồng Nhunhg

Theo Cục Thuế Quảng Ninh, kết quả công tác thu NSNN tháng 02/2022 của toàn Cục đạt là 2.610 tỷ đồng, bằng 102,2% dự toán tháng. Lũy kế 2 tháng đầu năm thu được 6.644 tỷ đồng, đạt 16% dự toán Cục Thuế giao, bằng 115% cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Cục Thuế Quảng Ninh được giao dự toán thu ngân sách nhà nước 42.000 tỷ đồng.
Năm 2022, Cục Thuế Quảng Ninh được giao dự toán thu ngân sách nhà nước 42.000 tỷ đồng.

Báo cáo của Cục Thuế triển khai nhiệm vụ công tác thuế tháng 02 năm 2022 trong bối cảnh cả nước thực hiện chính sách mở cửa, phục hồi kinh tế, số ca lây nhiễm COVID-19 trong cả nước đã tăng mạnh tại tất cả các tỉnh thành nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Từ tháng 2/2022, đã xuất hiện các trường hợp công chức/người lao động tại cơ quan Thuế nhiễm COVID-19. Trước tình hình đó, Ban Lãnh đạo Cục Thuế đã có những chỉ đạo kịp thời nhằm hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh đến kết quả triển khai công tác của ngành.

Kết quả công tác thu NSNN tháng 02/2022 là 2.610 tỷ đồng, đạt 102,2 % dự toán tháng. Lũy kế 2 tháng thu 6.644 tỷ đồng, đạt 16% dự toán Cục Thuế giao, bằng 115% cùng kỳ.

Cục Thuế Quảng Ninh đã hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 đến tổ chức, doanh nghiệp vượt chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao và từ tháng 2/2022, Cục  tiếp tục đôn đốc người nộp thuế là chi nhánh tại Quảng Ninh có trụ sở chính tại tỉnh khác đăng ký HĐĐT;  Thực hiện việc kiểm tra về lập HĐĐT, kê khai doanh thu và hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ghi chép sổ kế toán; triển khai nghiên cứu phương thức quản lý đối với người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử, phương án xử lý khi NNT thực hiện điều chỉnh hóa đơn/hủy hóa đơn/thay thế hóa đơn điện tử…

Nhìn chung, trong tháng 3/2022, các đơn vị của Cục Thuế Quảng Ninh đã tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý thu, khai thác các nguồn thu, triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách; Theo dõi chặt chẽ các yếu tố tác động đến tiến độ thu ngân sách, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tập trung vào các khu vực kinh tế, các sắc thuế cơ bản để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời.

Đồng thời, triển khai hỗ trợ trực tuyến cho NNT về quyết toán thuế năm 2021, khai thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính và hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính;

Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đặc biệt là việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, toàn Cục đã tập trung tuyên truyền, tham mưu chỉ đạo đảm bảo chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ thực chất đi vào cuộc sống, góp phần phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng thu ngân sách.

Hiện tại, Cục Thuế đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo để phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN tháng 03/2022 và quý I/2022, trong đó tập trung thảo luận về công tác quản lý nợ và thu hồi nợ; công tác kê khai, kế toán thuế; công tác quản lý hộ kinh doanh, hóa đơn điện tử; công tác tuyên truyền - hỗ trợ NNT.

Nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 rất khó khăn, công chức ngành Thuế đang quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước giao năm 2022 là 42.000 tỷ đồng.