VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Hải quan Bình Dương phối hợp phân tích, kiểm định hàng hóa

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hải quan Bình Dương phối hợp phân tích, kiểm định hàng hóa

Cục Hải quan Bình Dương và Cục Kiểm định Hải quan vừa ký Quy chế phối hợp trong công tác phân tích, kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu.

Hải quan Bình Dương siết chặt kiểm soát thủ tục hành chính

Hải quan Bình Dương triển khai 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Hải quan Bình Dương khẩn trương vào cuộc thực hiện nhiệm vụ mới

Hải quan Bình Dương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận hồ sơ, giao, nhận mẫu phân tích, kiểm định và thực hiện thống nhất công tác phân tích phân loại, kiểm định hàng hoá xuất nhập khẩu, Cục Hải quan Bình Dương và Cục Kiểm định Hải quan đã ký Quy chế phối hợp trong việc phối hợp công tác phân tích, kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo đó đối với các trường hợp gửi mẫu phân tích phân loại, kiểm định không đúng quy định (hồ sơ phân tích, kiểm định, quy cách mẫu, đóng gói, thời gian gửi mẫu, trường hợp lấy mẫu mới), với các trường hợp quá thời hạn chưa có kết quả phân tích, kiểm định hoặc có kết quả phân tích nhưng chưa có kết quả phân loại thì Chi cục Kiểm định Hải quan khu vực Đông Nam Bộ sẽ cung cấp thông tin và là đầu mối giải quyết công việc liên quan đến các trường hợp nêu trên.

Để công tác phân tích, kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu doanh nghiệp được thực hiện đúng quy định, nhanh chóng, triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp, Cục Hải quan Bình Dương đã chỉ đạo các Chi cục trực thuộc thường xuyên kiểm tra, rà soát các trường hợp phân tích, kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu quá thời hạn nhưng chưa có kết quả phân tích. Hoặc đã có kết quả phân tích nhưng chưa có kết quả phân loại và chủ động phối hợp với Chi cục Kiểm định Hải quan Khu vực Đông Nam Bộ để phối hợp giải quyết nhanh chóng, rút ngắn thời gian giải quyết hoàn tất hồ sơ xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM