VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách ước đạt 6.700 tỷ đồng

Than xuất khẩu và xăng dầu nhập khẩu là 2 nhóm mặt hàng đóng góp chính cho số thu ngân sách của Hải quan Quảng Ninh

Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách ước đạt 6.700 tỷ đồng

(Taichinh) - Trên cơ sở đánh giá các yếu tố tác động tới kết quả thu ngân sách nhà nước, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh dự kiến số thu đến hết 30/6/2015 là 6.700 tỷ đồng, đạt 33,8%.

Hải quan Quảng Ninh: Bắt giữ 15.750 con gà giống Trung Quốc nhập lậu

Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XII

Hải quan Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển chất nghi là ma túy

Hải quan Quảng Ninh chính thức thực hiện cơ chế một cửa quốc gia

Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu: Sửa đổi để nâng cao hiệu quả quản lý

Năm 2015, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 19.800 tỷ đồng, tăng 15,58% (tương đương 2.670 tỷ đồng) so với tổng thu NSNN thực hiện năm 2014 (năm 2014 thu 17.130 tỷ đồng). Số liệu thống kê từ Phòng Thuế XNK, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho hay, đến hết ngày 15/5/2015, Hải quan Quảng Ninh đã thu nộp NSNN được 6.249,2 tỷ đồng, đạt 31,6% kế hoạch Bộ Tài chính giao năm 2015 (số giao 19.800 tỷ đồng); giảm 10% (tương đương 684 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2014.

Lý giải cho việc số thu NSNN giảm so cùng kỳ 2014, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, nguyên nhân là do số thu từ xăng dầu nhập khẩu và than xuất khẩu bị giảm mạnh. Trong đó, nguyên nhân số thu từ xăng dầu giảm là do: từ 01/01/2015, thuế suất ưu đãi đặc biệt mặt hàng xăng dầu nhập khẩu từ Asean giảm mạnh so với cùng kỳ (dầu Diesel là 5%, cùng kỳ 2014 là 14%; dầu Mazut là 0%, cùng kỳ 2014 là 15%). Mặt khác, giá xăng dầu hiện nay vẫn ở mức thấp (chỉ tính trung bình riêng giá xăng tháng 01/2015 là 409,2 USD/ tấn, cùng kỳ 2014 là 1.008 USD/tấn; tháng 02/2015 là 485 USD/tấn, cùng kỳ 2014 là 1.041 USD/tấn; tháng 3/2015 là 599 USD/tấn, cùng kỳ 2014 là 1.024 USD/tấn, tháng 4 là 617 USD/tấn, cùng kỳ 2014 là 1.035 USD/tấn).

Bên cạnh đó, mặt hàng than xuất khẩu giảm rất mạnh do chính sách hạn chế lượng than xuất của Chính phủ giai đoạn 2011- 2015 theo Quyết định số 549/2012/QĐ-TTg ngày 11/5/2012 và thông báo số 49/VPCP ngày 12/2/2015 của Văn phòng Chính phủ chỉ đạo dừng xuất khẩu than cám từ 2015. Số thu từ than là 197,8 tỷ đồng, giảm 74% (tương đương 367 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2014.

Than xuất khẩu và xăng dầu nhập khẩu là 2 nhóm mặt hàng đóng góp chính cho số thu ngân sách do Hải quan Quảng Ninh thực hiện. Chính vì vậy, mặc dù số thu từ ô tô nhập khẩu là 1.164,7 tỷ đồng, tăng 213%; số thu từ nguyên liệu dầu thực vật là 257,2 tỷ đồng, tăng 58% và từ các mặt hàng khác tăng 52% so với cùng kỳ năm 2014 nhưng số thu tăng không bù đắp được số hụt thu lớn từ các mặt hàng xăng dầu, than, máy móc thiết bị phục vụ dự án đầu tư.

Trên cơ sở đánh giá các yếu tố tác động tới kết quả thu ngân sách nhà nước, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh dự kiến số thu đến hết 30/6/2015 là 6.700 tỷ đồng, đạt 33,8%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM