VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Hải quan Quảng Ninh triển khai phần mềm khai hải quan miễn phí cho doanh nghiệp

Hải quan Quảng Ninh triển khai phần mềm khai hải quan miễn phí cho doanh nghiệp

Cục Hải quan Quảng Ninh vừa có Văn bản số 4338/HQQN-CNTT về việc triển khai thực hiện phần mềm khai hải quan miễn phí cho doanh nghiệp. Giao diện Phần mềm khai hải quan miễn phí tại địa chỉ: https://e-declaration.customs.gov.vn:8443

Cục Hải quan Quảng Ninh công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở CDCI 2021

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan Quảng Ninh tăng 31%

Hải quan Quảng Ninh tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp trong dịch bệnh

Hải quan Quảng Ninh chống buôn lậu theo loại hình gia công

Theo đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã giao trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc trực tiếp, căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và đặc thù của đơn vị để tuyên truyền, thông tin và  hỗ trợ triển khai phần mềm khai hải quan miễn phí của Tổng cục Hải quan đến cộng đồng doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tại các đơn vị, thời gian triển khai chính thức phần mềm khai hải quan miễn phí từ 00h ngày 01/01/2022 tại địa chỉ: https://e-declaration.customs.gov.vn:8443

Đây là phần mềm thay thế phần mềm miễn phí triển khai theo Hệ thống Thông quan tự động VNACCS/VCIS từ năm 2014.

Phần mềm khai hải quan mới được triển khai trên nền tảng web, được cài đặt tập trung tại Tổng cục Hải quan. Do đó doanh nghiệp chỉ cần có thiết bị kết nối internet là có thể truy cập để khai hải quan.

Như vậy, phần mềm khai hải quan miễn phí sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí đầu tư máy móc, trang thiết bị, chi phí bản quyền phần mềm, đồng thời phần mềm mới còn giúp doanh nghiệp, người dân sớm tiếp cận và có sự chủ động với nhưng thay đổi của ngành Hải quan khi thực hiện Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh cũng như đáp ứng các yêu cầu mới về Hải quan số, Hải quan thông minh mà ngành Hải quan hiện đang triển khai.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM