VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hải quan TP. Hải Phòng triển khai hiểu quả Hải quan số, Hải quan thông minh

Năm 2022, Cục Hải quan Hải Phòng tập trung nguồn lực triển khai thành công Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh theo kế hoạch của Tổng cục Hải quan

Hải quan TP. Hải Phòng triển khai hiểu quả Hải quan số, Hải quan thông minh

Ngày 26/01/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 97/QĐ-BTC phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số. Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã tập trung cao độ trí tuệ, nguồn lực, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng các bài toán nghiệp vụ, hoàn thiện mô hình hải quan số, hải quan thông minh.

Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách vượt 18,5% dự toán

Hải quan Hải Phòng hướng tới mục tiêu thu ngân sách hơn 65.000 tỷ đồng

Hải quan Hải Phòng tăng cường kiểm soát hàng tiêu dùng có nhu cầu lớn trong dịp Tết

Hải quan Hải Phòng cần chủ động để sẵn sàng thực hiện Hải quan số, Hải quan thông minh

Nhận thức được việc nghiên cứu, hoàn thiện các bài toán nghiệp vụ là yêu cầu quan trọng gắn liền với mục tiêu hoàn thiện mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh theo Quyết định số 97/QĐ-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ Tài chính, Cục Hải quan TP. Hải Phòng vào cuộc triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Theo đó, Hải quan Hải Phòng đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị, tập trung cao độ trí tuệ và nguồn lực để triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng các bài toán nghiệp vụ, hoàn thiện mô hình hải quan số, hải quan thông minh với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, nghiêm túc, đảm bảo các mục tiêu chiến lược của ngành Hải quan đã đề ra.

Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã tổ chức phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động về chủ trương, định hướng xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số và mô hình hải quan thông minh; Thành lập các Tổ nghiên cứu, các Nhóm nghiên cứu triển khai thực hiện Hải quan số, Hải quan thông minh tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Chi cục, các Phòng ban tham mưu tổ chức nghiên cứu xây dựng các bài toán nghiệp vụ để hoàn thiện mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh.

Việc triển khai thành công Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn đối với công tác quản lý nhà nước về hải quan, mang lại lợi ích cho các bộ, ngành và cho cả cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể thực hiệnkhai báo thủ tục hải quan mọi lúc, mọi nơi, trên mọi công cụ, thời gian thông quan hàng hóa nhanh chóng, giảm chi phí phát sinh. Doanh nghiệp được sử dụng phần mềm khai báo miễn phí do cơ quan hải quan cung cấp, chỉ thực hiện khai thông tin hàng hóa một lần để thực hiện nhiều thủ tục hành chính, dễ dàng theo dõi tiến trình xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước trong chuỗi cung ứng.

Hải quan TP. Hải Phòng triển khai hiểu quả Hải quan số, Hải quan thông minh - Ảnh 1

Trong thời gian tới, Cục Hải quan TP. Hải Phòng tiếp tục rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung toàn diện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, các quy trình thủ tục hải quan, số hóa các nghiệp vụ hải quan để đáp ứng yêu cầu mô hình hải quan thông minh;tập trung nguồn lựcsẵn sàng là một trong những đơn vị đầu tiên của toàn ngành Hải quan thực hiện thí điểm Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM