Hải quan Hải Phòng hướng tới mục tiêu thu ngân sách hơn 65.000 tỷ đồng

Theo Thái Bình/haiquanonline.com.vn

Hết ngày 8/11/2021, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách nhà nước được 56.013 tỷ đồng, đạt 100,02% chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao trong năm 2021. Với kết quả này, ước tính cả năm, Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được hơn 65.000 tỷ đồng.

Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình

Nhiều yếu tố tác động đến nguồn thu

Đại diện Phòng Thuế xuất nhập khẩu (Cục Hải quan Hải Phòng) cho biết, năm 2021, Cục được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) 56.000 tỷ đồng, chiếm 17,8% số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước. Trong đó, khu vực Hải Phòng 49.500 tỷ đồng, Hải Dương 2.000 tỷ đồng, Hưng Yên 3.400 tỷ đồng, Thái Bình 1.100 tỷ đồng (3 địa phương Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình do Hải quan Hải Phòng quản lý nhà nước về hải quan).

Năm 2021, ngành Hải quan nói chung, Hải quan Hải Phòng nói riêng thực hiện thu NSNN trong bối cảnh có nhiều yếu tố tác động đến nguồn thu. Đó là, đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực trên nhiều mặt đến kinh tế thế giới và nước ta, đặc biệt là làn sóng Covid-19 lần thứ 4 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến nền kinh tế trong nước.

Bên cạnh đó, khi Việt Nam tiếp tục tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) với yêu cầu cao hơn và phải thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế, cả về thuế quan, mở cửa thị trường, sở hữu trí tuệ... đã tác động không nhỏ đến số thu, nhất là với địa bàn có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn như ở khu vực cảng Hải Phòng.

Mặt khác, theo Quyết định 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, hàng hóa nhập khẩu về khu vực cảng Hải Phòng nhưng doanh nghiệp có thể lựa chọn cửa khẩu khi làm thủ tục hải quan đối với từng tuyến đường bộ, đường sắt, đường biển, hàng không.

Cùng với đó, năm 2021, một số địa phương đã đưa địa điểm làm thủ tục hải quan trong nội địa (ICD) và đi vào hoạt động như: ICD Long Biên Hà Nội, ICD Tân cảng Hà Nam… nên giảm bớt lượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại khu vực Hải Phòng.

Tăng cường tạo thuận lợi trong bối cảnh dịch Covid-19

Để phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu NSNN, ngay từ đầu năm Cục đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu.

Cụ thể, quán triệt các đơn vị thực hiện nghiêm các văn bản: Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ; Chỉ thị 215/CT-TCHQ ngày 15/1/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021.

Ngoài ra, Hải quan Hải Phòng tiếp tục triển khai Kế hoạch số 2557/KH-HQHP ngày 25/2/2020 về phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan, đưa quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp đi vào thực chất tại tất cả các hoạt động nghiệp vụ của đơn vị.

Đồng thời tăng cường nắm bắt thông tin, ghi nhận và giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo sự tin tưởng, yên tâm cho cộng đồng doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Hải Phòng. Đồng thời củng cố nhân sự và duy trì thường xuyên hoạt động của Tổ giải quyết vướng mắc tại Cục và các chi cục, kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phản ánh của doanh nghiệp trong phạm vi thuộc thẩm quyền được giao.

Một giải pháp quan trọng trong tạo thuận lợi thương mại là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm thời gian thông quan, gắn với nâng cao hiệu quả quản lý trong thực thi công vụ; thực hiện 100% thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến, Cơ chế một cửa quốc gia…

Trong điều kiện vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa đảm bảo công tác quản lý, Cục Hải quan Hải Phòng đã có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể như: chủ động kiến nghị Tổng cục Hải quan không thực hiện tham vấn giá đối với trường hợp hàng nhập khẩu có thuế suất thuế nhập khẩu 0% đã được Tổng cục Hải quan ghi nhận và triển khai áp dụng trong toàn Ngành. Điều này giúp giảm đáng kể số lượng tờ khai phải tham vấn giá.

Cục Hải quan Hải Phòng cũng ban hành công văn hướng dẫn các đơn vị hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ tham vấn trị giá từ xa để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, đặc biệt là các doanh nghiệp ở xa.

Những tháng qua, Cục Hải quan Hải Phòng đã triển khai hiệu quả việc giải quyết thủ tục hồ sơ miễn, giảm, hoàn thuế cho doanh nghiệp thông qua hệ thống miễn giảm hoàn điện tử để tạo điệu kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, số lượng hồ sơ xử lý qua hệ thống chiếm 94%...

Không để tăng nợ thuế

Để chống thất thu thuế, Cục Hải quan Hải Phòng ban hành nhiều văn bản để tăng cường công tác chống thất thu qua công tác mã, giá, C/O...

Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, trong đó chú trọng vào công tác chống gian lận thương mại qua mã, giá, C/O, xâm phạm quyền SHTT… nhằm đảm bảo kiểm soát tốt tình hình, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua địa bàn quản lý và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Liên quan đến quản lý nợ thuế, Cục tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế; phân loại các nhóm nợ, tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp, đưa ra biện pháp xử lý theo đúng quy định; quyết liệt xử lý, cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật, giảm nợ đọng thuế, hạn chế tối đa phát sinh nợ thuế mới, không để nợ tại thời điểm 31/12/2021 cao hơn thời điểm 31/12/2020.

Trong thời gian còn lại của năm 2021, Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi, chống thất thu ngân sách và xử lý nợ thuế, phấn đấu đạt kết quả thu ở mức cao nhất.